Scroll Top
euro zegar

Minister Telus planuje „odtwarzanie polskiego przetwórstwa” za unijne pieniądze z KPO.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Minister Telus planuje „odtwarzanie polskiego przetwórstwa” za unijne pieniądze z KPO.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Minister Telus planuje „odtwarzanie polskiego przetwórstwa” za unijne pieniądze z KPO

Co kryje się za zapowiedzią ministra, dotyczącą „odtwarzania polskiego przetwórstwa”?

“Dlatego przeznaczyliśmy ogromną kwotę 1 miliarda 200 milionów euro na odtworzenie polskiego przetwórstwa” –  minister Robert Telus wygłosił taką zapowiedź w połowie sierpnia, odwiedzając jedną z firm przetwórczych.

Więcej:

MRiRW: Będziemy odtwarzać polskie przetwórstwo

 

Jak się okazuje, plany ministra związane są z uruchomieniem Krajowego Planu Odbudowy.

MRiRW informuje, że nabory wniosków na niektóre z zaplanowanych inwestycji w ramach KPO już przeprowadzono.

Mają one wesprzeć „bezpośrednio i pośrednio” polskie przetwórstwo. Niektóre bardzo „pośrednio” – jak np. zapowiedziane usuwanie azbestu z dachów, wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu, wsparcie organizacji non-profit zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne czy budowa silosów.

Oto cała odpowiedź ministerstwa na skierowane pytania w związku z zapowiedzią ministra:

Poniżej przekazujemy dodatkowe informacje nt. artykułu, który został opublikowany z stronie MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bedziemy-odtwarzac-polskie-przetworstwo.

Fragment z tego artykułu “Dlatego przeznaczyliśmy ogromną kwotę 1 miliarda 200 milionów euro na odtworzenie polskiego przetwórstwa” odnosi się do inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, za którą odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w KPO sektor rolno-spożywczy został wyróżniony spośród pozostałych działów gospodarki, jako szczególnie ważny w tworzeniu stabilnych warunków wzrostu gospodarczego po pandemii COViD-19. Tym samym w decyzji wykonawczej ws. polskiego KPO, zaakceptowaną przez Radę Unii Europejskiej 17 czerwca 2022 r., budżet inwestycji A1.4.1 KPO wynosi 1,267 mld euro[1].

Zgodnie z tekstem KPO (który znajduje się na stronie internetowej MFiPR jako IKKPO: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109762/KPO.pdf) celem inwestycji jest „ zwiększenie konkurencyjności i odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury na kryzysy, w tym przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP, wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw i systemu redystrybucji żywności oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań z zakresu rolnictwa 4.0.”. Tym samym wsparcie kierowane w ramach inwestycji A1.4.1 KPO będzie bezpośrednio i pośrednio na skierowane na rozwój i odbudowę przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dodatkowo informuję, że przeprowadzone były następujące nabory w ramach inwestycji A1.4.1 KPO:

  • od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych – w którym złożono ponad 47 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 580 mln zł.
  • od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez rolników i rybaków z zakresu przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – w którym złożono ponad 650 wniosków na kwotę ponad 200 mln zł;
  • od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – w którym złożono ponad 2 tys. wniosków na łączną kwotę blisko 6,2 mld zł.;
  • od 17 października 2022 r. do 28 listopada 2022 r. – nabór wniosków dot. wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu – w którym nie złożono wniosku;
  • od 15 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. – II nabór wniosków dot. wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu -w którym złożono ponad 200 wniosków na łączną kwotę ponad 51 mln zł.
  • od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – nabór wniosków dot. wsparcia organizacji non-profit zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne – w którym wg stanu na dzień 20 sierpnia 2023 r. do ARiMR wpłynęło ponad 110 wniosków na łączną kwotę blisko 280 mln zł.;
  • od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – nabór wniosków dot. utworzenia centrów przechowalniczo – dystrybucyjnych i rozwoju rolno-spożywczych rynków hurtowych – w którym wg stanu na dzień 20 sierpnia 2023 r. do ARiMR wpłynęło blisko 900 wniosków na łączną kwotę ponad 4,5 mld zł.;
  • od 5 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r. – nabór wniosków dot. wsparcia dla rolników w zakresie zakupu i montażu silosów wraz z wyposażeniem – w którym wg stanu na dzień 20 sierpnia 2023 r. w naborze złożono blisko 13 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 510 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. wsparcia w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci”.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U.UE.L.2021.57.17)

 

O KPO czytaj też:

Czy KPO jest potrzebny w rolnictwie?

Posty powiązane

error: Content is protected !!