Scroll Top
ukraine-g27a87b2d1_1920

Rosyjska inwazja na Ukrainę zakłóciła światowe rynki rolne
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Rosyjska inwazja na Ukrainę zakłóciła światowe rynki rolne
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Ministrowie rolnictwa UE o zakłóceniach na rynkach rolnych

Na dzisiejszym spotkaniu w Luksemburgu ministrowie rolnictwa omówili m.in. obecną sytuację rynków rolnych w świetle wojny Rosji z Ukrainą i przedstawili Komisji wytyczne dotyczące kwestii rolnych związanych z handlem.

Rosyjska inwazja na Ukrainę znacząco zakłóciła światowe rynki rolne. Kolejną niepewność pogłębił kryzys energetyczny wywołany przerwaniem dostaw gazu z Rosji. Znacznie wzrosły ceny kluczowych produktów rolnych i nakładów. Pomimo częściowego odblokowania ukraińskich portów, pozytywnych wyników działań solidarnościowych i związanego z tym relatywnego spadku ogólnych cen zbóż w okresie letnim, ministrowie rolnictwa wyrazili zaniepokojenie wysokim stopniem nieprzewidywalności co do wielkości ewentualnego przyszłego eksportu rolnego z Ukrainy, jak również możliwości przechowywania.

Ministrowie podkreślili ponadto, że rolnicy w UE nadal stoją przed wieloma wyzwaniami, w tym rosnącymi cenami energii i nawozów, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, inflacją cen żywności oraz wpływem importu z Ukrainy na ich rynki.

Ministrowie zwrócili szczególną uwagę na istotną kwestię przepisów dotyczących przystępnych cenowo nawozów w sektorze rolnym, która dotyka zarówno rolników, jak i producentów nawozów, i prowadzi do spadku wydajności.

– Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała spadek podaży nawozów, co spowodowało wzrost cen. Dotyczy to wszystkich europejskich rolników i może zagrozić przyszłym zbiorom, nie tylko w Europie. Dlatego uzgodniliśmy, że konieczne są dalsze środki, aby zapewnić, że nawozy oraz końcowe produkty rolne i spożywcze pozostaną dostępne – mówił Zdeněk Nekula, czeski minister rolnictwa.

W rezultacie ministrowie zaapelowali o dalsze działania unijne, w tym o przedłużenie pomocy publicznej i konieczność podwyższenia jej pułapu. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli również zapowiedź Komisji, że opublikuje komunikat w sprawie nawozów.

Zagadnienia związane z handlem rolnym

W świetle wojny Rosji z Ukrainą ministrowie rolnictwa wymienili poglądy na temat wpływu wojny na unijny handel produktami rolnymi i surowcami oraz jej wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Ministrowie rolnictwa wymienili ponadto poglądy na temat trwających negocjacji handlowych z krajami trzecimi, w tym z Mercosurem i Australią. W związku z tym ministrowie podkreślili potrzebę dalszego promowania wolnego handlu i zrównoważonego rolnictwa w UE i na świecie, a także ochrony konkurencyjności unijnego sektora rolnego i jego producentów. Ministrowie podkreślili ponadto potrzebę zbadania przez Komisję wpływu na UE umów o wolnym handlu między krajami trzecimi.

Inne sprawy

Ministrowie omówili znaczenie ścisłej współpracy między państwami członkowskimi przy przygotowywaniu unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych. Zostali dodatkowo poinformowani o wspólnej deklaracji w sprawie unijnych inicjatyw dotyczących rolnictwa węglowego, podpisanej przez ministrów rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Ministrowie opowiedzieli się ponadto za potrzebą zakończenia w całej UE systematycznego zabijania samców piskląt, a także za znaczeniem zajęcia się ograniczeniami dotyczącymi współfinansowania programów fitosanitarnych i weterynaryjnych. Omówili również możliwość wykorzystania produktów RENURE (azot odzyskiwany z obornika) jako alternatywy dla nawozów chemicznych, a także kwestię ekologicznej paszy białkowej z Ukrainy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!