Scroll Top
Fot. MasterTux z Pixabay euro podział

Kolejne przesunięcie środków z PROW pozwoli lepiej zaspokoić potrzeby.
Fot. MasterTux z Pixabay

Kolejne przesunięcie środków z PROW pozwoli lepiej zaspokoić potrzeby.
Fot. MasterTux z Pixabay

„Modernizacja” obszar D o prawie 100 mln euro większa

Nastąpi zmiana alokacji w PROW. Czy już ostatnia? W każdym razie znacząca.

Najbardziej ucieszy na pewno ok. 3 tys. rolników, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze na „Modernizację gospodarstw rolnych” obszar D i nie zmieścili się w limicie.

Złożonych zostało ok. 14 tysięcy wniosków na kwotę 2,5 mld zł, a do zakontraktowania pozostało ok. 700 mln zł, oznacza to, że zapotrzebowanie kilkukrotnie przekracza dostępny limit.

„Zwiększenie puli środków dla tego naboru o prawie 100 mln euro pozwoli objąć wsparciem dodatkowo ok. 3 tys. wnioskodawców, oczekujących na zawarcie umowy o przyznaniu pomocy” -podano w uzasadnieniu.

Wiceminister Stefan Krajewski natomiast informował wczoraj, że uzyskaliśmy zgodę na przesunięcie 135 mln euro na modernizację gospodarstw, dzięki czemu dodatkowo 3300 rolników uzyska wsparcie na ten cel.

Więcej:

37 mln euro na pomoc dla rolników

Czyżby więc szykowało się jeszcze jakieś przesunięcie środków?

Jak się okazało, za mało pieniędzy jest też na “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Potrzebne jest zasilenie budżetu tego instrumentu kwotą 5,4 mln euro.

Zwiększenie tych budżetów następuje w efekcie przesunięć – a redukcji środków dokonano w zakresie:

– “Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar F) – o 55 000 000 euro

– “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”- o 1 500 000 euro

– “Zarządzanie zasobami wodnymi” – o 21 800 000 euro

– „Premie dla młodych rolników” – o 1 700 000 euro

– “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – o 7 100 000 euro.

Ostateczne rozliczenie PROW 2014–2020 nastąpi do końca 2025 r.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!