Scroll Top
Uczestnicy konferencji słuchają wystąpienia ministra Czesława Siekierskiego

Uczestnicy konferencji słuchają wystąpienia ministra Czesława Siekierskiego (fot. MRiRW; gov.pl)

Uczestnicy konferencji słuchają wystąpienia ministra Czesława Siekierskiego (fot. MRiRW; gov.pl)

MRiRW: Globalizacja nowe spojrzenie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski uczestniczył dziś w XXI międzynarodowej Konferencji Naukowej „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Minister Siekierski zwrócił uwagę, że doświadczenia ostatnich lat pokazały również zagrożenia wynikające z globalizacji, o czym można było się przekonać w czasach pandemii, kiedy nagle przerwane zostały łańcuchy dostaw.

– Natomiast rynek zbożowy został zrujnowany przez Rosję – podkreślił minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie właściwych regulacji, które odzwierciedlają wpływ państwa, czy też Unii Europejskiej.

– Przykładem może tutaj być wspólny zakup szczepionek, dzięki czemu były one zdecydowanie tańsze – dodał minister.

– Natomiast mówiąc o globalizacji, musimy pamiętać, że jest wiele firm, koncernów, które funkcjonują poza pewnymi regulacjami ze względu na to, że są ponadnarodowe – zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.

Minister stwierdził także, że brak odpowiednich regulacji prowadzi do niekontrolowanego przebiegu, a nie ułatwia tego również słaba pozycja Światowej Organizacji Handlu, z którą nie liczą się wielkie państwa.

Handel zagraniczny

Szef resortu rolnictwa przypomniał również zmiany, które zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Podkreślił przy tym, że szybko odnaleźliśmy się na wspólnotowym rynku, czego potwierdzeniem był 10-krotny wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w tym czasie.

Łańcuch żywnościowy

Jednocześnie minister Siekierski zaznaczył, że rolnictwo pozostaje najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu żywnościowym.

– Nie mamy wpływu na ceny środków do produkcji rolnej, na ceny nawozów, na ceny maszyn i urządzeń, ale także na ceny sprzedaży produktów rolniczych. Dlatego muszą być różne formy regulacji, pewnego wsparcia, które musi być realizowane w sposób umiejętny – podkreślił minister.

Skracanie łańcucha dostaw

Szef resortu rolnictwa powiedział ponadto, że zależy nam na skracaniu łańcucha dostaw, gdyż dzięki temu rolnik będzie mógł zachować część marży, przerabiając surowce u siebie. Zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie stałego, pionowego powiązania rolnika z przetwórstwem i handlem.

Minister zaznaczył przy tym, że aby rolnik mógł być partnerem dla dużych sieci, musi być dobrze zorganizowany i to w duże struktury w poszczególnych branżach, które będą w stanie podyktować pewne warunki.

Konkurencyjność

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na warunki konkurencji. Przytoczył przykład Ukrainy, gdzie wielkie obszary po 600 tysięcy hektarów są we władaniu kapitału belgijskiego, duńskiego czy niemieckiego, a nawet amerykańskiego, co stwarza problem z zachowaniem konkurencyjności i relacji Polska-Ukraina.

– Musimy brać to pod uwagę w przypadku przyszłej akcesji Ukrainy do Unii, choć w sensie gospodarczym ona jest już w UE – stwierdził minister.

– W tym kontekście musimy też patrzeć na kwestie globalizacyjne – dodał.

Minister Czesław Siekierski zwrócił również uwagę, że jeżeli chcemy konkurować, to musi ulec zmianie struktura agrarna.

– Te procesy zachodzą, choć jeszcze nie widać ich w średnich, ale widać to po spadku ilości gospodarstw w poszczególnych wsiach – powiedział minister.

Ziemia zdrożała, ale występuje wiele dzierżaw, głównie ustnych, co nie jest odzwierciedlane w statystykach.

Poprawa konkurencyjności to także wykorzystywanie najnowszych osiągnięć techniki i technologii, to stosowanie innowacyjności oraz ścisłe powiązanie praktyki z nauką.

 

 

Źródło informacji: Komunikat prasowy MRiRW

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!