Scroll Top
siekierskiMRiRW: Informacja ministra po posiedzeniu unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa w Brukseli 26 lutego 2024 roku

Lutowa Rada Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, która odbyła się w Brukseli, zwołana została pod wpływem protestów rolników, które odbywają się w całej Europie.

Także w dniu posiedzenia odbyły się liczne rolnicze zgromadzenia. Przedstawiciele protestujących rolników zostali przyjęci przez prezydencję belgijską. Na to spotkanie został również zaproszony minister Czesław Siekierski.  Polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, jako jeden z wnioskodawców zwołania posiedzenia Rady, w swoim wystąpieniu podniósł postulaty protestujących rolników, którymi są:

 • niskie rolnicze dochody;
 • nieracjonalne zapisy Zielonego Ładu;
 • nadmierny napływ produktów rolnych na rynek europejski spoza UE, w tym z Ukrainy;
 • nadmierne obciążenie rolników wymogami administracyjnymi.

Minister Czesław Siekierski po raz kolejny wystąpił z wnioskiem polskich rolników:

 • o odstąpienie od ugorowania – w 2024 r. Komisja Europejska umożliwiła uprawę międzyplonów i roślin bobowatych na ugorach;
 • o uproszczenia w zakresie zmianowania upraw;
 • o odstąpienie od karania rolników za niecelowo popełnione błędy;
 • o uznanie oświadczenia rolnika za wystarczającą formę wypełnienia zobowiązania.

Komisja Europejska zapowiedziała dalsze uproszczenia, przyjęcie uwag, a następnie wprowadzenie ich w życie. Jak podkreślił minister Siekierski, wprowadzenie odstąpienia od ugorowania wymaga zmian w aktach bazowych bądź zmian decyzji politycznych na poziomie Rady Ministrów Rolnictwa UE i zaapelował o ich przyjęcie.

Ponadto podczas posiedzenia AGRIFISH polski minister rolnictwa i rozwoju wsi:

 • Przedstawił informację o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej i o oczekiwaniach rolników na zdecydowane zwiększenie kontroli napływających produktów i ograniczenie ich napływu, a także na całkowite zamknięcie granicy dla niektórych produktów rolnych. Uzgodnione zostało, że w tej sprawie, w najbliższy piątek, odbędą się kolejne rozmowy techniczne. Natomiast w polskim Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbędą się jutro (28 lutego 2024 r.) rozmowy polsko-ukraińskie z udziałem ukraińskiego wiceministra gospodarki.
 • Zaapelował o jak najszybsze akceptowanie przez KE zmian w Planach Strategicznych. Polska przesłała zmiany, które zakładają uproszczenia norm dotyczące zmianowania upraw oraz wprowadzające inny termin utrzymania okrywy glebowej dla zbóż i rzepaku.
 • Zgłosił konieczność jak najszybszego zrekompensowania rolnikom kosztów, które ponieśli w związku z wdrażaniem Zielonego Ładu oraz nadmiernym napływem produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. Wsparcie rolników z tych tytułów powinno pochodzić zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i z budżetów krajowych.
 • Podniósł problem braku możliwości sprzedaży zbóż przez rolników oraz problem nadmiernych ich zapasów w Unii Europejskiej i w Polsce.
 • W kwestii upłynnienia zapasów i opróżnienia magazynów zaproponował, aby rozpatrzono możliwości zakupu części zbóż od rolników i wyeksportowanie nadwyżek poza Unię Europejską. Minister zwrócił uwagę, że część tych zapasów mogłaby być przeznaczona na cele humanitarne dla regionów świata, w których są one potrzebne. Podkreślił, że pozwoliłoby to na odzyskanie rynków, które zostały utracone przez Ukrainę, Unię Europejską i Polskę wskutek wejścia na nie taniego zboża z Rosji.
 • W najbliższym czasie minister złoży wniosek do Komisji Europejskiej o wypłacenie rolnikom rekompensat, a także wniosek o wsparcie z budżetu Unii Europejskiej eksportu zboża z zapasów Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Więcej informacji szczegółowych znajduje się we wczorajszym komunikacie:

Siekierski w Brukseli: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Siekierski w Brukseli: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Źródło informacji: MRiRW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!