Scroll Top
pokój gołąbek, flaga Ukrainy pszenica niebo

Fot. Chris Briant z Pixabay

Fot. Chris Briant z Pixabay

MRiRW: Jesteśmy z rolnikami w tym trudnym czasie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas dzisiejszego briefingu prasowego omówił trwające i zaplanowane nabory wniosków o pomoc dla rolników.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że to największa pomoc państwa dla rolników w historii.

Zgoda KE na pomoc z budżetu krajowego

Minister Robert Telus poinformował, że Komisja Europejska wydała zgodę na 3 formy pomocy dla polskich rolników z budżetu krajowego. Pierwsza dotyczy kredytów płynnościowych dla producentów rolnych, oprocentowanych na poziomie 2 proc. Druga zgoda dotyczy wsparcia dla rolników sprzedających pszenicę i grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Komisja 6 czerwca wydała także zgodę na dofinansowanie zakupu w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych i objęcie pomocą spółdzielni rolniczych.

Trwające nabory

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2 dni przyjmuje wnioski o wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów. Do agencji wpłynęło przez ten czas już około 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln zł.

Licznie wpływają także wnioski o dopłaty do zbóż.

– Od 1 grudnia do 14 kwietnia 2023 r. wpłynęło 48 tys. wniosków o dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy, a 6600 wniosków o dopłaty do pozostałych zbóż – powiedział minister Telus.

Planowane nabory

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w przyszłym tygodniu uruchamiamy kolejne nabory wniosków o pomoc, tj.:

dla producentów rolnych, którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.; wnioski o tę pomoc będzie można składać do 31 lipca 2023 r.;

o dofinansowanie zakupu w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych; wnioski o tę pomoc będzie można składać do 14 lipca 2023 r.; po tym terminie będą wydawane decyzje i wypłacana będzie pomoc rolnikom.

Koszty uprawy pszenicy a wysokość dopłat

Według przytoczonych przez ministra danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego koszty uprawy pszenicy w zeszłym roku były na poziomie około 5 tys. zł na hektar, a średni plon z hektara to 7,2 tony.

Przychody z uprawy pszenicy mogą wynieść średnio 4400 zł, a dopłaty nawet około 4700 zł – uwzględniając dopłaty do zbóż, paliwa i nawozów. Razem daje to kwotę ponad 9 tys. za hektar, którą może otrzymać rolnik uprawiający pszenicę.

Skala pomocy

– Rolnicy, z którymi rozmawiałem, którzy mają wiedzę merytoryczną, wiedzą, że jesteśmy z rolnikami w tym trudnym czasie – powiedział szef resortu rolnictwa i podkreślił, że obecnie udzielana rolnikom pomoc to największa pomoc państwa dla rolników w historii.

Wielkość eksportu i skupu zbóż

W związku z nieprawdziwą pogłoską w mediach, że zostało wyeksportowanych tylko 800 ton zboża, minister Telus przytoczył dane o wielkości eksportu.

– W ciągu ostatnich 3 miesięcy z Polski wyjechało dobrze ponad 3 mln ton zboża – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister przytoczył też szacunkowe dane ARiMR, z których wynika, że do tej pory skupiono od rolników już ponad 56 proc. nadwyżki zbóż.

– Zależy mi, żeby skupić nadmiar zboża zalegającego w magazynach przed rozpoczęciem żniw. Dlatego namawiam rolników do sprzedaży zboża i skorzystania z dopłat – podkreślił minister Telus.

Listy firm nielegalnie sprowadzających zboże z Ukrainy

Minister Robert Telus poinformował, że dysponuje listami przekazanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

– Na listach tych są firmy, które przywoziły zboże zgodnie z obowiązującym prawem – m.in. zboże paszowe i materiał siewny. Transporty zbóż były przez te służby kontrolowane, a zboże spełniało wymagane normy. Natomiast listami podmiotów, które sprowadzały zboże tzw. techniczne, dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne w zakresie tajemnicy celnej KAS nie chce tych list nam przekazać – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że w związku z tym udostępnienie posiadanych przez MRiRW list byłoby nieuczciwe w stosunku do firm, które działały z prawem unijnym i polskim.

 

Źródło: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!