Scroll Top
flaga Ukrainy kłosy

Po dwóch tygodniach od zawarcia „porozumienia” MRiRW widzi jego mankamenty
Fot. Agata z Pixabay

Po dwóch tygodniach od zawarcia „porozumienia” MRiRW widzi jego mankamenty
Fot. Agata z Pixabay

MRiRW niezadowolone z „porozumienia z KE”

Ministrowie ds. rolnictwa państw przyfrontowych po raz kolejny apelują do Komisji Europejskiej – głosi komunikat prasowy MRiRW.

Ministrowie ds. rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier ponownie wzywają Komisję Europejską do zaproponowania odpowiednich, prawnie wiążących mechanizmów w związku ze zwiększonym napływem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Dziś, z inicjatywy Polski, został przekazany w tej sprawie wspólny list ministrów do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza UE ds. Handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Czego dotyczy list?

List dotyczy wyjątkowych i tymczasowych środków zapobiegawczych w odniesieniu do importu ograniczonej liczby produktów z Ukrainy.

Ministrowie ds. rolnictwa państw przyfrontowych doceniają wynegocjowane porozumienie z Komisją Europejską oraz podjęte działania w celu złagodzenia skutków zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jednocześnie stwierdzają, że rozwiązania, które weszły w życie z dniem 2 maja 2023 r., mogą okazać się nieskuteczne i niewystarczające.

Ministrowie zwracają szczególną uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/903 z dnia 2 maja 2023 r. wprowadzającym środki zapobiegawcze dotyczące niektórych produktów pochodzących z Ukrainy zakaz importu nie obejmuje towarów sprowadzanych w oparciu o umowy podpisane przed wejściem w życie tego rozporządzenia, tj. przed 2 maja 2023 r.

Dlatego ministrowie wzywają KE do znalezienia rozwiązania tej sytuacji poprzez zaproponowanie odpowiednich, prawnie wiążących mechanizmów.

Apel ministrów ds. rolnictwa państw przyfrontowych

Sygnatariusze listu apelują do Komisji Europejskiej także o:

  • potwierdzenie, że z chwilą wejścia w życie nowej regulacji ATM wejdzie również w życie rozporządzenie Komisji przedłużające do końca tego roku środki zapobiegawcze dotyczące wymienionych produktów;
  • stałe monitorowanie importu innych wrażliwych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i w razie potrzeby – szybkie wprowadzanie środków zapobiegawczych;
  • dostosowanie poziomu wsparcia do rzeczywistych strat oraz uruchomienie dodatkowych środków, gdyż budżet WPR i budżety krajowe są niewystarczające.

Źródło: Gov.pl/MRiRW

 

Czytaj też:

Na jakiej podstawie UE wprowadziła ograniczenie w przywozie zbóż z Ukrainy?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!