Scroll Top
rozmowy przy stole

Spotkanie minister Anny Gembickiej i wiceministra Janusza Kowalskiego z protestującymi rolnikami w Medyce.
Fot. Gov.pl/MRiRW

Spotkanie minister Anny Gembickiej i wiceministra Janusza Kowalskiego z protestującymi rolnikami w Medyce.
Fot. Gov.pl/MRiRW

MRiRW o dialogu z rolnikami protestującymi w Medyce

– To jest bardzo ważne, żeby prowadzić dialog z rolnikami – podkreśliła minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, która przyjechała wczoraj do Medyki na rozmowy na przejściu granicznym.

Wczoraj wieczorem na rozmowy z protestującymi w Medyce rolnikami przyjechała delegacja kierownictwa resortu rolnictwa. W rozmowach, obok szefowej resortu rolnictwa, uczestniczył sekretarz stanu Janusz Kowalski.

Minister Anna Gembicka przypomniała, że prowadzone w Szczecinie rozmowy nie były incydentalne.

– To się przerodziło w stałą pracę nad pewnymi rozwiązaniami systemowymi. Dziś, zdajemy sobie z tego sprawę, że najistotniejsze są dla państwa rozwiązania doraźne – zwróciła uwagę minister Anna Gembicka.

Szefowa resortu rolnictwa uważa przy tym, że ten dialog należy kontynuować również w formie dalszej pracy w wypracowaniu rozwiązań systemowych, aby wzmocnić polskie rolnictwo także w kontekście konkurencji z Ukrainą.

Postulaty rolników

Protestujący na przejściu granicznym rolnicy zgłosili trzy postulaty: dopłat do skupu kukurydzy, utrzymania podatku rolniczego na tegorocznym poziomie oraz kontunuowania kredytów płynnościowych.

– Będziemy o tych sprawach rozmawiać, postulat po postulacie – zapewniła minister Anna Gembicka przed rozpoczęciem spotkania.

Podsumowanie rozmów

– Wiemy, że sytuacja tutaj na granicy jest trudna, ale wiemy też, że sytuacja wywołana agresją Rosji na Ukrainę jest bardzo trudna i niestety też wywołana nieodpowiedzialną polityką Unii Europejskiej – podkreśliła minister Anna Gembicka.

Zwróciła  przy tym uwagę na brak dostrzegania przez Wspólnotę Europejską problemów Polski i krajów przyfrontowych.

Szefowa resortu rolnictwa podkreśliła, że dyskusja dotyczyła zarówno rozwiązań unijnych, jak i krajowych.

Odniosła się także do zgłoszonych przez rolników postulatów, podkreślając przy tym, że zaproponowane rozwiązania wymagają jeszcze doprecyzowania.

Propozycje rozwiązań

– Odnośnie pierwszego z postulatów proponujemy dopłaty do kukurydzy na poziomie 1000 zł/ha – poinformowała minister Anna Gembicka.

Drugi postulat dotyczył przedłużenia udzielania kredytów płynnościowych o oprocentowaniu 2 proc.

– Złożone wnioski praktycznie wyczerpały już całą pulę wynoszącą 10 mld złotych i w związku tym będziemy chcieli zwiększyć tę całą pulę akcji kredytowej o kolejne 2,5 mld złotych – powiedziała szefowa resortu rolnictwa.

– Widzimy, że jest to dobry mechanizm, który się sprawdza i jest nim zainteresowanych bardzo wielu rolników – dodała minister.

– Rozumiemy samorządy, ale jeszcze bardziej rozumiemy rolników, dlatego będziemy pracować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby wypracować taki mechanizm, który będzie z jednej strony chronił rolników, a z drugiej strony nie spowoduje uszczerbku dla gmin – zapewniła minister Anna Gembicka odnosząc się do trzeciego ze zgłoszonych postulatów.

Szefowa resortu rolnictwa poinformowała ponadto, że dziś wystąpiła do unijnego komisarza ds. handlu Valdisa Dombrovskisa o spotkanie z udziałem protestujących rolników i transportowców.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!