Scroll Top
dwunastka telus i kowalski

Minister Robert Telus oraz sekretarz stanu Janusz Kowalski; fot. MRiRW gov.pl

Minister Robert Telus oraz sekretarz stanu Janusz Kowalski; fot. MRiRW gov.pl

MRiRW o wsłuchiwaniu się w postulaty rolników z NSZZ RI „S”, OPZZRiOR i o drugim agroporcie

– Po raz kolejny pokazujemy, że prawo, które tworzymy i decyzje, które podejmujemy w większości są uzgodnione z rolnikami – podkreślił minister Robert Telus, ogłaszając kolejne decyzje, które przyniosą korzyści rolnikom i całej branży rolno-spożywczej.

–  Dziś rano w obecności sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Marka Gróbarczyka Porty Szczecińskie i spółka RSSI podpisały list intencyjny w sprawie powołania agroportu w Świnoujściu. To już drugi agroport, co jest niezwykle istotne w kontekście eksportu polskiego zboża i polskich produktów rolno-spożywczych – poinformował minister Robert Telus.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Janusz Kowalski odwiedzili gospodarstwo pszczelarskie państwa Nowakowskich w Skierniewicach. Przedstawili tam szczegóły dwóch nowych rozporządzeń .

Znakowanie miodu

– To dobre dla pszczelarzy i konsumentów proste rozporządzenie – stwierdził minister Robert Telus. Minister podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Celem nowelizacji jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia.

Minister podkreślił, że proponowana zmiana jest odpowiedzią na wnioski pszczelarzy, którzy zwracali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatami wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych mających na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu miodu.

– Nowe regulacje prawne dają konsumentom pełną informację o kraju pochodzenia miodu, w tym o pochodzeniu każdego z miodów, jeżeli jest on mieszanką różnych miodów – dodał szef resortu rolnictwa.

– Jednocześnie przygotowaliśmy rozporządzenie dotyczące konieczności określenia procentowego udziału poszczególnych miodów pochodzących z różnych krajów w przypadku mieszanek, ale w tym przypadku musimy poczekać na zgodę Komisji Europejskiej – dodał minister.

W rozporządzeniu przewidziano półroczny okres jego wejścia w życie oraz dodatkowo 24 miesiące na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych zasad znakowania miodu w zakresie kraju pochodzenia.

– Po raz kolejny pokazujemy, że prawo, które tworzymy i decyzje, które podejmujemy w większości są uzgodnione z rolnikami, tak jak to dzisiejsze z pszczelarzami – podkreślił minister.

12 dla polskiego rolnictwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmuje do realizacji “12 dla polskiego rolnictwa”, która została przygotowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

– Wsłuchujemy się w postulaty polskich rolników i popieramy przedstawioną 12 i będziemy ją wdrażać w życie – zapewnił minister.

Kluczowe rozporządzenie dla biogazowni rolniczych

– Kolejne rozporządzenie, o którym chciałem poinformować, dotyczy substratów do biogazowni – powiedział szef resortu rolnictwa.

Rozporządzenie określa listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Określenie listy substratów jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwiania w zakresie budowy i dalszego funkcjonowania biogazowni rolniczych.

Szczegóły dotyczące nowego rozporządzenia przedstawił sekretarz stanu Janusz Kowalski.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał słowa i ustawa o biogazowniach rolniczych, pofermencie i biopaliwach została przyjęta bez jednego głosu sprzeciwu, bez jednego głosu wstrzymującego się w polskim Sejmie i dzisiaj mamy fundamentalne rozporządzenie wykonawcze, na które czeka cała branża przygotowująca się do wielkich inwestycji, do produkcji taniej energii na obszarach wiejskich – podkreślił wiceminister. Dodał przy tym, że obecnie jest tylko 150 biogazowni rolniczych.

Sekretarz stanu Janusz Kowalski zwrócił uwagę na szereg ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in. na przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej oraz wydanie warunków jej przyłączenia do sieci, czy na możliwość lokalizacji biogazowni rolniczej zajmującej powierzchnię do 1 ha terenu należącego do zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem, produkcją lub magazynowaniem.

Warunkiem niezbędnym umożliwiającym skorzystanie z wprowadzonych ułatwień jest wykorzystywanie substratów z listy przedmiotowego rozporządzenia.

Lista substratów w rozporządzeniu została podzielona na określone kategorie biomasy, co pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wytwórców biogazu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu systemu nadzoru i kontroli w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

– Wykorzystanie w biogazowniach rolniczych substratów określonych w rozporządzeniu pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji rolnej. Przyniesie dodatkowe dochody rolnikom, czy też ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym odorów związanych ze składowaniem i stosowaniem nawozów naturalnych – dodał wiceminister Kowalski.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej wejdzie w życie w dniu następnym po jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!