Scroll Top
spotkanie

Przedstawiciele protestujących rolników podczas spotkania w MRiRW (fot. MRiRW)

Przedstawiciele protestujących rolników podczas spotkania w MRiRW (fot. MRiRW)

MRiRW: Spotkanie z przedstawicielami protestujących rolników

Resort rolnictwa prowadzi szeroki dialog ze wszystkimi organizacjami i przedstawicielami rolników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wziął udział w zaplanowanym wcześniej spotkaniu z prezydium NSZZ RI „Solidarność”, organizatorem jutrzejszego strajku rolników.

Tematy poruszane podczas spotkania zaproponowała strona związkowa. Rozmowa dotyczyła m.in. stanu realizacji uzgodnień z Jasionki oraz bieżącej sytuacji rynkowej.

Wśród poruszonych zagadnień minister Czesław Siekierski omówił możliwości zwiększenia wsparcia hodowli zwierzęcej i wsparcia dla producentów owoców miękkich w związku z trudną sytuacją rynkową.

Przedstawiciele rolników przedstawili swoje stanowisko dotyczące konieczności utrzymania Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Spotkanie było także okazją do prezentacji konkluzji na temat praktycznych aspektów realizacji ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowane zostały także możliwości zwiększenia wsparcia produkcji ekologicznej dla działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!