Scroll Top
Spotkanie minister Anny Gembickiej ze związkami i organizacjami rolniczymi (fot. MRiRW)

Spotkanie minister Anny Gembickiej ze związkami i organizacjami rolniczymi (fot. MRiRW)

Spotkanie minister Anny Gembickiej ze związkami i organizacjami rolniczymi (fot. MRiRW)

MRiRW: Trwa dialog z rolnikami

Zgodnie z zapowiedzią minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka spotkała się z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych.

Uczestnicy rozmów zorganizowanych w ministerstwie zgłaszali szereg pytań nurtujących rolników.

Problemy zgłaszane przez rolników

Rolników interesowały przede wszystkim następujące kwestie:

działalność Krajowej Grupy Spożywczej (KGS);

nowe techniki genomowe;

nadmierny import cukru z Ukrainy;

wypłaty za sprzedane zboże;

projekt „Lokalna półka”;

projekt dotyczący rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki;

realizacja zapowiedzianych zmian systemowych po zmianie rządu.

Rolnicy zgłaszali też obawy dotyczące wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz sytuacji na granicy z Ukrainą.

Krajowa Grupa Spożywcza (KGS)

– W tej sprawie jesteśmy całkowicie zgodni. KGS powinna być w gestii ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Będę podejmowała działania, aby tak się stało – jednoznacznie poinformowała minister Anna Gembicka.

Nowe techniki genowe (NGT)

Szefowa resortu rolnictwa przypomniała, że w odniesieniu do nowych technik genomowych – co do zasady – stanowisko ministerstwa było negatywne.

– Podnosiliśmy z jednej strony kwestie patentów, z drugiej strony kwestie realnej kontroli i odróżniania tych produktów, wprowadzonych już odmian – podkreśliła minister i zwróciła jednocześnie uwagę, że tryb procedowania przez obecną prezydencję jest wyjątkowo szybki.

– Wiele kwestii wymaga doprecyzowania i będę Państwu bardzo wdzięczna za wszelkie, kolejne uwagi – zaapelowała szefowa resortu rolnictwa do uczestników rozmów.

Dopłaty do zbóż

Minister Anna Gembicka odniosła się także do kwestii informacji przekazywanej rolnikom, dotyczącej odmowy wypłacenia dopłat, zwracając uwagę, że jest to kwestia procedur.

Minister zapewniła jednocześnie, że będzie w tej sprawie wydany komunikat wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

– Te pieniądze będą wypłacone po formalnym przesunięciu środków, które są już zarezerwowane na ten cel – stwierdziła minister Anna Gembicka.

Projekt „Lokalna półka”

Jak podkreśliła szefowa resortu rolnictwa, „Lokalna półka” to projekt, na który czekają przede wszystkim rolnicy.

– Oznacza on wprowadzenie wymogu, aby 2/3 produktów w supermarketach było produktami lokalnymi. Dotyczy to pieczywa, owoców, warzyw, mleka, produktów mlecznych oraz mięsa – wyjaśniła minister Gembicka i zaznaczyła, że celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw.

– Chodzi także o to, żeby ten łańcuch dostaw skracać i przede wszystkim – zapewniać rolnikom większą opłacalność produkcji – dodała minister.

Minister Gembicka przypomniała, że ten projekt łączy się także z obowiązkiem znakowania produktów polską flagą. Szefowa resortu rolnictwa stwierdziła, że coraz więcej konsumentów świadomie wybiera polskie produkty, a wręcz ich poszukuje.

Rekompensaty za szkody wyrządzane przez ptaki

– To także projekt oczekiwany przez rolników. Służy uregulowaniu kwestii, która była dla rolników problematyczna. Środki będzie wypłacał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – wyjaśniła minister Gembicka.

Tryb procedowania ustaw

– Chciałabym, aby Rada Ministrów je przyjęła, a następnie przekazała je do Sejmu RP jako projekty rządowe. Zobaczymy, czy faktycznie nie będzie zamrażarki – powiedziała minister Anna Gembicka.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!