Scroll Top
gnój

Może być usprawiedliwione niewykonanie praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.
Fot. Pete z Pixabay

Może być usprawiedliwione niewykonanie praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.
Fot. Pete z Pixabay

MRiRW uznaje „siłę wyższą”

Jeśli wymieszanie obornika z glebą nie było możliwe, MRiRW podpowiada: trzeba wystąpić o uznanie siły wyższej.

7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Niespełnienie warunku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, jest w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłanką uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych.

Jeśli nie było możliwe przeprowadzenie zabiegów:

– wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;

– stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe,

realizowanych w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, powinno to zostać niezwłocznie zgłoszone do kierownika biura powiatowego ARiMR.

W sytuacji uznania danego przypadku za działanie siły wyższej, rolnik zachowa prawo do otrzymania pomocy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!