Scroll Top
słoma bele Fot. Yves Bernardi z Pixabay

Dzierżawcy zapłacą wyższy czynsz.
Fot. Yves Bernardi z Pixabay

This is heading

Dzierżawcy zapłacą wyższy czynsz.
Fot. Yves Bernardi z Pixabay

MRiRW wycofuje się z obniżenia czynszu dzierżawnego

MRiRW postanowiło wycofać projekt zmierzający do obniżenia czynszu dzierżawnego na dzierżawy ZWRSP.

Projekt wracał do powiązania wysokości czynszu dzierżawnego z ceną pszenicy za ostatnie półrocze, a nie 11 kwartałów.

„Nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego pozwala w dłuższej perspektywie czasowej na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, zwłaszcza przy jego wzrostach. Jednak w związku z obecnym drastycznym spadkiem ceny pszenicy ten nowy sposób ustalania czynszu dzierżawnego okazał się po jego wejściu w życie niekorzystny dla dzierżawców. Należy bowiem wskazać, że średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2023 r. wyniosła 89,35 zł za 1 dt, natomiast średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres jedenastu kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt” – podawało ministerstwo.

Więcej:

Czynsz dzierżawny dla KOWR wraca do starych zasad

 

„Przyczyną wycofania projektu jest negatywne stanowisko Ministra Finansów do projektowanej zmiany sposobu ustalania czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” – podał minister rolnictwa.

Minister finansów wskazywał, że projektowana zmiana „wywiera negatywny wpływ w postaci zmniejszenia dochodów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) (szacowane w 2024 r. na 204 mln zł, a łącznie na lata 2024-2026 na 417 mln zł). Nadal nie została wyjaśniona kwestia, jaki zmiana będzie miała również wpływ na dochody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Funduszu Rekompensacyjnego (FR) a przede wszystkim na planowane dochody budżetu państwa z tytułu nadwyżki środków. Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy wynika, że źródłem ich sfinansowania ma być ZWRSP. Zapis należy przeredagować – ponieważ skutkiem będą zmniejszone dochody.

  1. Pragnę ponownie podkreślić, że projektowane zmiany są wprowadzane w trakcie roku budżetowego i będą miały wpływ na dane wykazane w planie finansowym ZWRSP na rok 2024 (projektodawca nadal nie przedstawił w załączeniu projektu planu finansowego uwzględniającego zmniejszone dochody ZWRSP – oraz ewentualnie KOWR i FR – jeżeli zmiana będzie miała wpływ również na te podmioty, co jest istotne w celu zweryfikowania możliwości finansowych tych jednostek).”

A więc czynsz dzierżawny będzie większy. Czyżby pieniędzy nie było – i nie będzie?…

Czytaj też:

ARiMR nie wystarczyło pieniędzy na dopłaty?

Posty powiązane

error: Content is protected !!