Scroll Top
komputer wniosek

Doradztwo czy pomoc oferują ośrodki doradztwa?
Fot. Pexels z Pixabay

Doradztwo czy pomoc oferują ośrodki doradztwa?
Fot. Pexels z Pixabay

Na czym polega „pomoc” w wypełnianiu wniosków?

Kto ma obowiązek „pomocy” w wypełnianiu wniosków i dlaczego w tym roku to tylko obowiązek „ponad” obowiązki dotychczasowe?

“Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023” – ogłosiło MRiRW w informacji opublikowanej w przeddzień rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty.

Nie pierwszy to już raz, kiedy zapowiadano taką „pomoc”, która szybko okazywała się nieuzgodniona z tymi, którzy rzekomo mieli jej udzielać rolnikom. I było jak zwykle – rolnicy szli do doradców, którzy oferowali się wykonać usługę, a nie „pomagać”.

Bo na czym ma polegać „pomoc”?

„Pomoc” w wypełnianiu wniosków czy obowiązek?

MRiRW, zapytane o to, co to znaczy “będą pomagać”, dziś wyjaśnia tak:

„Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 721) prowadzą działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną. W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej WPR, już od początku 2023 r., wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oferują rolnikom wsparcie, prowadząc szkolenia i informując o nowych zasadach przyznawania płatności.

Uwzględniając zakres zmian w nowej perspektywie finansowej,  podczas tegorocznej kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie, rolnicy będą mogli również nieodpłatnie skorzystać z porad dotyczących zasad przyznawania płatności na 2023 rok oraz związanych z nimi wymogów. Ponadto, w tym roku doradcy z ośrodków będą nieodpłatnie pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności.

Wszystkie te działania wpisują się w zapewnienie kompleksowego wsparcia rolników w tegorocznej kampanii.”

A więc tym razem nieco inaczej niż 14 marca MRiRW widzi „pomoc” oferowaną rolnikom przy wypełnianiu wniosków. Teraz mają jej udzielać już tylko ODR-y, a nie biura powiatowe ARiMR (agencję też zapytałam o tę pomoc, ciekawe, co odpowie – wszak dotąd stosowano zasadę, że ARiMR nie pomaga przy wypełnianiu wniosków, bo je ocenia; czyżby MRiRW zamierzało to zmienić, czy też zagalopowało się 14 marca? Nie wiadomo).

Trzeba zwrócić uwagę, że teraz MRiRW podkreśliło rolę informacyjną ODR-ów, a pomoc (nieodpłatna) w wypełnianiu wniosków ma być tylko „ponadto”. Chce się w tym miejscu od razu zapytać: ponad co? Ponad pracę? Czy w pracy doradcy mogą zajmować się czymś ponad ich obowiązki? Jeśli natomiast pomoc w wypełnianiu wniosków to ich praca, dlaczego mają jej udzielać tylko wyjątkowo w tym roku? A może będą pełnić dyżury po pracy? Czy „pomoc w wypełnianiu wniosków” jest pracą czy zadaniem ponadobowiązkowym doradcy? To ważne pytania, bo dotyczą też odpowiedzialności.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku wiosną też padła podobna zapowiedź pomocy – i okazało się, że bezpłatne są „porady”, a za „wypełnianie” wniosku trzeba zapłacić. Jak to rozgraniczyć i czy w tym roku rolnikom coś przyjdzie z takiej „pomocy”?

Posty powiązane

error: Content is protected !!