Scroll Top
klepsydra

Co zaprezentuje nowy prezes Elewarru?
Fot. Mykhailo Kolisnyk z Pixabay

Co zaprezentuje nowy prezes Elewarru?
Fot. Mykhailo Kolisnyk z Pixabay

Na jakiego prezesa postawił Elewarr?

Potwierdzają się informacje jeszcze sprzed konkursu: Rada Nadzorcza Elewarru postanowiła posadzić w fotelu prezesa  Jacka Łukaszewicza.

Rada Nadzorcza Elewarru w składzie: Piotr Kocięcki, Mariusz Obszyński i Magdalena Bartnik-Jaszewska dokonała kontrowersyjnego wyboru.

Jacek Łukaszewicz, zaledwie od 11 sierpnia 2023 r. pełniący obowiązki prezesa ZZZ, nie jest wprawdzie odpowiedzialny za kiepski wynik finansowy ZZZ w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. – ponad 26 mln zł strat.

Zamojskie Zakłady Zbożowe z rekordową stratą

Ciągnie się za nim jednak inna brzydka historia.

Historię Elstaru, któremu prezesował wówczas Jacek Łukaszewicz, tak opisywał w interpelacji z 2004  roku poseł Wacław Klukowski: „Jakim prawem Zarząd spółki, naruszając przepisy Kodeksu handlowego i statutu spółki, bez zgody m.in. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a tym samym i przedstawiciela Skarbu Państwa, dokonał zbycia podstawowego wyposażenia spółki ELSTAR S.A. na kwotę 4,1 mln zł, to jest środków trwałych spółki służących do produkcji przetworów zbożowych niezbędnych do podstawowego funkcjonowania spółki.

Zasadniczą przesłanką wskazującą na działanie zmierzające do wyprowadzenia majątku spółki jest w tym przypadku fakt, że Zarząd spółki dokonał tej sprzedaży do PEKAO LEASING Sp. z o.o. w Warszawie, a następnie wyposażenie to zostało zbyte do spółek ˝Rolmłyn˝ i Kampanii Zbożowo-Młynarskiej to jest spółek własnościowych członka zarządu i akcjonariusza Spółki ELSTAR S.A. Pana Leszka Łukowskiego, (co dziwne, wyposażenie zakładu w wyniku tej operacji nie zmieniło miejsca swego zainstalowania).

W powyższy sposób oddano również w dzierżawę wymienionym spółkom majątek trwały Elstaru w postaci budynków produkcyjnych, w których znajduje się ˝przewłaszczone˝ wyposażenie spółki ELSTAR S.A.

Działalność zatem spółki ELSTAR S.A. polega na wydzierżawianiu własnych obiektów i swoich sprzedanych maszyn od spółek Pana A. Łukowskiego, członka zarządu i akcjonariusza spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zabezpieczeniem płatności tego niecnego procederu jest m.in. hipoteka kaucyjna na majątku spółki ELSTAR w kwocie 6 mln zł na zabezpieczenie wierzytelności dla spółki ˝Rolmłyn˝ Golczewo i 4 mln zł z tytułu poddzierżawy.

Działaniem o charakterze przestępczym Zarządu, o czym informowałem, było również zbycie zastawionego wyposażenia spółki pod kredyt udzielony przez Bank PKO S.A. Oddział w Stargardzie Szczecińskim.

Ponadto kolejnym faktem wskazującym na przestępczą działalność władz spółki ELSTAR S.A. było rażące naruszenie umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. O/Szczecin i zbycie około 21 tys. ton zboża stanowiącego zabezpieczenia tego kredytu. Odpowiedzialni Panowie, to jest Prezes Zarządu p. Jacek Łukaszewicz, jak i członek zarządu i akcjonariusz spółki p. Leszek Andrzej Łukowski zostali co prawda aresztowani, lecz zwolnieni z aresztu za kaucją.

Z uzyskanych informacji wynika, że majątek spółki ELSTAR S.A. obciążony jest zabezpieczeniem hipotecznym na kwotę 35 500 000 zł. Kuriozum tego zabezpieczenia jest np. hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w kwocie 5 mln zł udzielonego Pani Mariannie Łukowskiej, a także poręczenia udzielone przez spółkę ELSTAR S.A. dla Pana Łukowskiego i Pani Łukowskiej oraz dla spółki Pana Łukowskiego Kampania Zbożowo-Młynarska w Golczewie na kwotę około 10 mln zł.”

Niestety – Ministerstwo Skarbu Państwa (było takie kiedyś, jak jeszcze miało czym ministrować) –  nie miało zbyt wiele do powiedzenia w odpowiedzi posłowi. Uznało, że udział skarbu państwa w tej spółce „jest nieznaczny, co oznacza, że nie ma faktycznych możliwości wpływania na kreowanie polityki gospodarczej podmiotu”.

Najciekawsza w tej odpowiedzi jest jednak historia powstania spółki, tak oto nakreślona:

„Spółka Elstar SA w Stargardzie Szczecińskim powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, ze skutkiem wpisania do rejestru handlowego na dzień 20 października 1995 r. Z dniem 16 września 1997 r., wskutek objęcia akcji nowej emisji, głównym akcjonariuszem spółki został Elektrim SA w Warszawie. Udział głównego akcjonariusza wyniósł 71.11%, zaś udział skarbu państwa w spółce Elstar SA wyniósł 28,89% w kapitale zakładowym (468 082 akcje imienne serii A). Kolejnymi właścicielami pakietu kontrolnego akcji byli: od 1999 r. spółka Equity Holding Spółka z o.o. oraz od 2000 r. Leszek Andrzej Łukowski. Umowami sprzedaży z dnia 31 grudnia 2002 r. Andrzej Leszek Łukowski zbył posiadane akcje na rzecz Rolmłyn Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie oraz Rol-Banc Sp. z o.o. z siedzibą w Świerznie. Obie spółki kontrolowane są przez Mariannę i Leszka Andrzeja małżonków Łukowskich.”

W marcu 2006 Radio Szczecin informowało o zamknięciu tej historii: „Spółka zbożowo – młynarska <Elstar> w Stargardzie Szczecińskim została sprzedana. Majątek <Elstaru> zlicytował komornik sądowy, którego wyznaczono dla firmy w stanie likwidacji. Wcześniej był likwidator przedsiębiorstwa – kiedyś jednego z największych w branży. Pierwszy likwidator został jednak odwołany. Teraz jest dwóch likwidatorów. Jeden reprezentuje interesy Skarbu Państwa. To co pozostało z <Elstaru> podzielono na dwie firmy – informuje Mariusz Borkowski jeden z likwidatorów. O kwotach transakcji nie chciano mówić oficjalnie. Pieniądze interesują natomiast byłych pracowników <Elstaru>. Szef Solidarności 80′ Małopolska – Henryk Konieczny nie szczędzi oskarżeń. Młyn przy ulicy Okrzei przejęła firma z kapitałem niemieckim. Kolejny elewator przejęła spółka, która nie chciała się ujawnić.”

Wniosek? „Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego” zdecydowanie nie wyszła mu na dobre,  ale prezesowi, jak widać, nie przeszkadza w karierze i Rada Nadzorcza Elewarru nie obawia się jego doświadczenia…

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!