Scroll Top
ręce ochrona

Czy rolnicy są chronieni na rynku nawozów?
Fot. 0fjd125gk87 z Pixabay

Czy rolnicy są chronieni na rynku nawozów?
Fot. 0fjd125gk87 z Pixabay

Na rynku nawozów istnieje zmowa cenowa?

Tak właśnie sytuację określił w interpelacji poseł. Napisał też o maksymalizacji zysku producentów nawozów kosztem rolników. A wiceminister rolnictwa nie odniósł się w ogóle do tych zarzutów.

Interpelacja posła Stefana Krajewskiego zawierała diagnozę sytuacji na rynku nawozów, formułowaną przez kontaktujących się z posłem rolników. Diagnozę przytłaczającą dla państwowych producentów.

Zmowa i manipulacja?

Poseł napisał:

„do moich biur poselskich zgłasza się coraz więcej rolników, a także dystrybutorów nawozów, zdezorientowanych sytuacją na rynku cen nawozów azotowych. Po wybuchu wojny na Ukrainie Grupa Azoty w Puławach zdecydowanie podnosiła ceny, argumentując te podwyżki zależnością od cen gazu, co było zresztą zrozumiałe. Rolnicy oraz pośrednicy w handlu nawozami musieli płacić za nie rekordowo wysokie stawki, co generalnie znacznie obniżało rentowność gospodarstw. Obecnie, co kilka miesięcy dokonuje się skokowych obniżek. Tego rodzaju manipulowanie cenami na rynku krajowym, praktycznie z dnia na dzień, rolnicy i dystrybutorzy uważają za niedopuszczalne. Tym bardziej, że często ze strony zakładów produkcyjnych płynęły sygnały, iż obniżki cen nie są planowane, po czym dokonywano obniżenia ceny nawet o 25-30%. Wielu z rolników otwarcie mówi już o możliwości istnienia zmowy cenowej, a także w pełni świadomym i bezpardonowym manipulowaniu ich trudną sytuacją, tylko po to, aby jak najbardziej zmaksymalizować zyski. Kupujący nawozy do dalszej odsprzedaży, a także producenci rolni, którzy zaopatrzyli się w nie na zapas przed tegoroczną obniżką, słusznie uważają się za oszukanych. Obecna sytuacja doskonale pokazuje, że spółki produkujące nawozy azotowe mogły już dużo wcześniej sprzedawać je znacznie taniej.

W związku z zaistniałą sytuacją składam niniejszą interpelację poselską wraz z pytaniem:

Czy polscy rolnicy oraz dystrybutorzy nawozów mogą liczyć na jakiekolwiek rekompensaty zaproponowane przez rząd, a dotyczące ich straty spowodowanej złą polityką cenową spółek Skarbu Państwa?”

Odpowiadając na tę interpelację, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik ograniczył się do stwierdzenia, że pomocy udzielono rolnikom jesienią 2022 roku (418 tys. rolników wypłacono ponad 2,6 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych) i kontynuacja tej pomocy nie jest planowana. Nie odniósł się natomiast w ogóle do zarzutu istnienia zmowy cenowej czy maksymalizowania zysków kosztem rolników. Nie zapowiedział też – zapowiadanej wcześniej przez ministra rolnictwa – pomocy dla dystrybutorów nawozów. Czyżby coś się zmieniło?…

Więcej o zapowiedziach wsparcia pośredników:

Kto może ponosić ryzyko rynkowe? 

Problem bada UOKiK?

Trzeba dodać, że wątek zarzutu o zmowie cenowej na rynku nawozów wraca od lat – ale od lat jakoś nie widać efektów działań UOKiK. Poseł Stefan Krajewski już dwa lata temu pytał w interpelacji: „Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada zjawisko rosnących cen nawozów sztucznych lub skieruje sprawę do UOKiK?” Wówczas wiceminister Bartosik odpowiedział:

„Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują na to, że obserwowany aktualnie wzrost cen nawozów jest zjawiskiem przejściowym. Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Grupy Azoty z lutego br. obserwowany deficyt niektórych nawozów, w szczególności mocznika, pomimo braku zakłóceń w produkcji nawozów w spółkach Grupy jest przejściowy. Wynika on ze zbliżającego się terminu stosowania nawozów i związanego z tym wzrostu popytu. W związku z tym na chwilę obecną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie kierowało sprawy w ww. zakresie do UOKiK.”

Pod koniec 2021 roku UOKiK rozpoczął jednak  kontrolę i w 2022 roku już podobno miał monitorować rynek nawozów. W  końcu 2022 znów podano, że na wniosek KRIR podjęte zostało postępowanie wyjaśniające w kierunku ewentualnego wszczęcia postępowania antymonopolowego. Tylko o wynikach tych działań jakoś wciąż brak informacji, a z zachowania producentów nawozów nie wynika, aby czegoś się obawiali.

Posty powiązane

error: Content is protected !!