Scroll Top
uprawa pod folią Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Czy zbudowano system zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Czy zbudowano system zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Na usuwanie folii rolniczej zabrakło pieniędzy?

KRIR informuje o otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie kontynuacji programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jak  się okazuje, są ważniejsze problemy i pilniejsze wydatki.

„W chwili obecnej NFOŚiGW nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu. Niemniej jednak, po zakończeniu realizacji przedsięwzięć w ramach już zawartych umów o dofinansowanie, Fundusz dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe i rozważy celowość kontynuacji Programu. Należy jednak zaznaczyć, że uruchomienie kolejnego naboru wniosków uwarunkowane będzie dostępnością środków w budżecie na realizację Programu oraz określeniem wpływów środków do NFOŚiGW, które będą mogły być przeznaczone na ten cel” – pod taką odpowiedzią podpisał się Piotr Kudelski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Program tego programu priorytetowego zakłada jego realizowanie w latach 2019-2025.

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 100 000 tys. zł – założono w programie.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Przewidziano przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Celem programu miał być rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Czyżby uznano, że został zrealizowany?

Posty powiązane

error: Content is protected !!