Scroll Top
zalesienie sadzonki lasek

Większe wsparcie za zobowiązania z PROW
Fot. Anke z Pixabay

Większe wsparcie za zobowiązania z PROW
Fot. Anke z Pixabay

Na zalesianie z PROW większe wsparcie

Materializują się zapowiedzi dotyczące zrównania stawek za zalesianie w PROW i PS dla WPR.

Jak wynika z przedstawionych przez MRiRW projektów rozporządzeń, wzrosną stawki pomocy z następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

  • „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

– stawkę premii zalesieniowej ustalono w wysokości 1 438 zł/ha/rok (było od 2013 r. 1 215 zł)

  • „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

– w przypadku gruntów kwalifikujących się do płatności bezpośrednich 1438 zł zł na ha rocznie,

– w przypadku gruntów niekwalifikujących się do płatności bezpośrednich 1962 zł na ha rocznie.

Wejście w życie projektowanych rozporządzeń ma nastąpić 15 marca 2023 r., a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Premia zalesieniowa w „Zalesianiu gruntów rolnych” jest płatnością rekompensującą utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacaną corocznie przez okres 15 lat od dnia wykonania zalesienia. W związku z tym beneficjenci działania zalesieniowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) nadal mają czynne zobowiązania, które wygasną najpóźniej w roku 2027 – podano w uzasadnieniu. Natomiast przy „Wsparciu na zalesianie” zobowiązania skończą się najpóźniej w 2034 r.

Czytaj też:

Jakie zmiany w II filarze WPR od 2023 r.?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!