Scroll Top
drony

Rusza kolejny nabór wniosków z KPO
Fot. liu xiaozhong z Pixabay

Rusza kolejny nabór wniosków z KPO
Fot. liu xiaozhong z Pixabay

Nabór na wsparcie z KPO na rolnictwo 4.0

Do rozdysponowania jest 164 mln zł. Trafią na „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

ARiMR przyjmuje wnioski od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r.

Wsparcie można otrzymać na wdrożenie systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację, wsparcie dotyczy zakupu np. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów. Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Wsparcie udzielane jest w postaci refundacji do 65% – a w przypadku młodych rolników i rolników ekologicznych do 80 proc. – kosztów kwalifikowanych. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie i jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł. Starającemu się o wsparcie przysługuje prawo ubiegania się o zaliczkę.

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów premiujących:

– 0 lub 5 punktów – jeśli realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej

– 0 lub 2 punkty przyznaje się za wielkość gospodarstwa

– 0 lub 4 punkty można dostać za spełnienie kryterium młodego rolnika.

„Niespełnienie kryteriów premiujących nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia” – zaznacza przy tym agencja.

To już kolejny nabór wniosków w ramach KPO.

Więcej:

Czy KPO jest potrzebny w rolnictwie?

KPO potrzebny w rolnictwie

Posty powiązane

error: Content is protected !!