Scroll Top
piglets-g9439997f1_1920

100 mln euro od 2023 roku dla hodowców świń w cyklu zamkniętym
Fot. benj500 z Pixabay

100 mln euro od 2023 roku dla hodowców świń w cyklu zamkniętym
Fot. benj500 z Pixabay

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla hodowców świń dopiero w 2023 roku

Nowe działanie w PROW 2014-2020 to pomoc po inwazji na Ukrainę i po ASF – hodowcy świń dostaną 100 mln euro.

Sejmowa Komisja Rolnictwa przeprowadziła dziś pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, projekt ten dotyczy rozszerzenia katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie “Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Więcej o projekcie:

Nawet 15 tys. euro wsparcia z PROW dla hodowców świń w cyklu zamkniętym

Nawet 15 tys. euro wsparcia z PROW dla hodowców świń w cyklu zamkniętym

Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Jak podał, mamy 9 mln 600 tys. sztuk świń – to są dane z czerwca. 59 tys. gospodarstw utrzymuje stada. Sektor producentów trzody chlewnej najbardziej ucierpiał w wyniku niekorzystnych zjawisk wcześniejszych, a także wojny w Ukrainie, stąd decyzja o pomocy właśnie w tym sektorze – twierdził.

– Przecież wszystkim nam zależy, aby po ASF-ie odbudowywać te stada i aby ilość producentów trzody była jak największa – dodał.

Jak zapewnił, nie ma problemów z wydatkowaniem środków unijnych. Termin naboru wniosków będzie podany tak, aby wszyscy zainteresowani rolnicy mogli skorzystać z pomocy. Z pomocy będą mogły skorzystać także spółdzielnie. Komisja postanowiła przyjąć m.in. poprawkę – za zgodą MRiRW – opóźniającą wejście w życie pomocy. Przepisy mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Poseł Niedziela zwróciła uwagę, że 100 mln euro na pomoc po inwazji na Ukrainę „zaoszczędzono” np. z pomocy postcovidowej, na pomocy restrukturyzacyjnej dla małych gospodarstw i pytała, czy te nabory wniosków z PROW nie cieszyły się zainteresowaniem.

Wiceminister stwierdził, że środków wystarczy – nie będzie uszczuplenia środków dla tych, którzy złożyli wnioski z programów, którym teraz „odbiera się” pieniądze. – Analiza pozwala nam przesunąć środki, wystarczy dla wszystkich – zapewnił.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zakłada się, że do przyznawania pomocy w ramach tego działania nie stosuje się kryteriów wyboru. Budżet tego działania ustala się przy założeniu, że wsparcie z EFRROW udzielane na podstawie art. 39c rozporządzenia nr 1305/2013 wyniesie 4,28% alokacji EFRROW dla lat 2021–2022, tj. 98 626 500 euro (150 000 000 euro środków publicznych) w więc nie przekroczy 5% całkowitego wkładu EFRROW do programu rozwoju obszarów wiejskich – podano.

Komisja przyjęła wniosek o uchwalenie projektu z poprawkami.

Posty powiązane

error: Content is protected !!