Scroll Top
income-g64a5ad3af_1920

Czy uda się wypłacać dopłaty tym, którzy rzeczywiście uprawiają ziemię - czyli stosować przepisy unijne?
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Czy uda się wypłacać dopłaty tym, którzy rzeczywiście uprawiają ziemię - czyli stosować przepisy unijne?
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Nie ma sposobu na pobieranie dopłat przez uprawiających ziemię?

Nie mogło być inaczej – MRiRW nie uznaje sugestii Rzecznika Praw Obywatelskich, jakoby w polskich przepisach można i trzeba było doprecyzować unijną definicję aktywnego rolnika.

RPO wystosował list do MRiRW.

Jak twierdził, „Wątpliwości rolników budzi definicja aktywnego rolnika, zawarta w przesłanym do Komisji Europejskiej projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. (…) Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała na konieczność doprecyzowania w krajowych aktach wykonawczych definicji aktywnego rolnika oraz wymogów stawianych beneficjentom”.

Więcej:

RPO pyta MRiRW o definicję aktywnego rolnika

Odpowiedzi udzielił wiceminister Krzysztof Ciecióra.

„Odnosząc się do stwierdzenia, że <definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej> pragnę wyjaśnić, że osoby takie są wykluczone ze wsparcia na mocy przepisów unijnych. Mianowicie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia UE 2021/2115 płatności mogą zostać przyznane wyłącznie rolnikom, czyli osobom prowadzącym działalność rolniczą” – przypomniał wiceminister i wyjaśnił: „Wdrożenie definicji rolnika aktywnego zawodowo w zaproponowanym w PS WPR kształcie ma na celu wykluczenie tych podmiotów, które dysponując znacznym areałem ziemi rolnej, nie zajmują się produkcją rolniczą.(…) Podsumowując, w mojej opinii, definicja rolnika aktywnego zawodowo zawarta w PS WPR realizuje cele wskazane przez unijnego ustawodawcę, a całość przepisów dotyczących płatności bezpośrednich została zaprojektowana w taki sposób, aby wsparcie nie przysługiwało podmiotom niebędącym rolnikami.”

A więc nie tędy droga. Czy RPO podejmie kroki zmierzające do tego, aby zobowiązać ARiMR do wypłacania dopłat tylko tym, którzy rzeczywiście uprawiają ziemię, a nie tym, którzy ją tylko posiadają i wydzierżawiają innym?

Posty powiązane

error: Content is protected !!