Scroll Top
flaga Ukraina wojna pokój

Niemal połowa uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w Polsce na dłużej
Fot. Enrique z Pixabay

Niemal połowa uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w Polsce na dłużej
Fot. Enrique z Pixabay

Niemal połowa uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w Polsce na dłużej

Sondaż EWL i Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: niemal 90% uchodźców liczy na poprawę stosunków polsko-ukraińskich po zakończeniu wojny.

Aż 89% uchodźców z Ukrainy twierdzi, że stosunki polsko-ukraińskie po zakończeniu wojny będą lepsze niż przed 24 lutego 2022 roku, a niemal połowa z nich zamierza pozostać w Polsce co najmniej rok po zakończeniu wojny – wynika z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie KPRM przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowanego w ramach XXXV Konferencji Europa Karpat w Krasiczynie koło Przemyśla.

Istotnym obszarem, którego dotyczyło badanie, była także kwestia zatrudnienia uchodźców w Polsce. Według analizy, aż 84% uchodźców w wieku produkcyjnym znalazło zatrudnienie na polskim rynku pracy, z czego ponad jedna czwarta zrobiła to już w pierwszym miesiącu pobytu.

– Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ta duża liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce, ona nie odbiera Polakom miejsc pracy, a zmniejsza bezrobocie. To są wnioski bardzo ciekawe, i w naszej polityce społecznej – resorty, ministerstwa za to odpowiedzialne – powinny bardzo dokładnie to przeanalizować. Trzeba będzie to teraz zregionalizować – jak to jest w dużych miastach, w różnych częściach Polski – ale myślę, że to są bardzo ciekawe i interesujące wyniki – skomentował badanie Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inicjator Konferencji Europa Karpat.

Były marszałek Sejmu zaznaczył także, że takie wyniki badania sondażowego wskazują na szybką aklimatyzację obywateli Ukrainy i ich adaptację do warunków Unii Europejskiej. Według badania większość uchodźców wojennych (62%) uważa, że po zakończeniu wojny stosunki polsko-ukraińskie będą zdecydowanie lepsze niż przed 24 lutego 2022 roku, z kolei 27% respondentów przyznaje, że będą one trochę lepsze. Zdaniem autorów raportu, perspektywa poprawy i rozwoju wzajemnych relacji wynika przede wszystkim z solidarnej postawy polskiego społeczeństwa z Ukrainą od początku wojny, w tym szeregu działań pomocowych ze strony władz centralnych, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jedynie 6% respondentów uważa, że relacje między Polską a Ukrainą nie zmienią się.

– W świetle wyników najnowszego sondażu, przeprowadzonego po roku od inwazji na Ukrainę, wynika jasno, że kolosalna większość uchodźców uważa, że pomoc wojenna i postawa wobec ukraińskich uchodźców zaowocują głębszą integracją polskiego i ukraińskiego społeczeństwa poprzez naprawienie, zacieśnianie oraz rozwijanie naszych relacji państwowych i społecznych, relacji na każdym obszarze współpracy – podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że niemal połowa uchodźców z Ukrainy (45%) zamierza pozostać w Polsce na dłużej – przynajmniej rok po zakończeniu wojny. W marcu 2022 roku taką chęć wyraziło 31% uchodźców wojennych. Autorzy badania podkreślają, że wynik ten jest efektem zaangażowania całego społeczeństwa, władz oraz pracodawców, które poradziły sobie z integracją oraz aktywizacją zawodową uchodźców na polskim rynku pracy. 34% respondentów przyznało, że zamierza wrócić do Ukrainy jak najszybciej.

W ocenie prezesa Platformy Migracyjnej EWL, Andrzeja Korkusa, duży wpływ na decyzję uchodźców o przedłużeniu pobytu w Polsce miały dotychczas podjęte działania dotyczące deregulacji przepisów związanych z zatrudnieniem oraz digitalizacji kluczowych procesów w obszarze usług publicznych.

– Wprowadzona deregulacja umożliwiła pracodawcom zaoferowanie pracy łącznie ponad 900 tys. uchodźców w ciągu roku. Dodam, że ponad 11 tys. z nich znalazło zatrudnienie oraz dach nad głową w Polsce z pomocą EWL. Pozytywna reakcja ze strony pracodawców pokazuje tylko, jakie potrzeby dalej ma nasz rynek pracy i jak istotnym elementem dla polskiej gospodarki są pracownicy ze Wschodu – podkreśla Andrzej Korkus.

Według badań niemal połowa obecnych w Polsce uchodźców z Ukrainy odwiedzała nasz kraj przed wybuchem wojny (45%). Głównym powodem nie były jednak cele ekonomiczne (8%), a turystyczne (18%). Potwierdzają to również wyniki wcześniejszych badań „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”, według których zdecydowana większość (82%) zatrudnionych w Polsce uchodźców nie pracowała w Polsce przed wybuchem wojny.

Badanie sondażowe „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” zostało przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach 10-16 lutego 2023 roku przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W 34 miejscowościach Polski przebadanych zostało łącznie 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

 

Źródło informacji: EWL S.A.; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!