NIK za zwrotem spółek strategicznych z KGS do KOWR

To jeden z wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli spółek nadzorowanych przez KOWR.