Scroll Top
pola widok z lotu ptaka szachownica

Będą zmiany i derogacje norm GAEC?
Fot. Pexels z Pixabay

Będą zmiany i derogacje norm GAEC?
Fot. Pexels z Pixabay

Normy GAEC do zmiany?

Tak uznało MRiRW – zabiega o zmiany i odstępstwa od stosowania norm GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8.

Unijne normy włączono w polski system prawny. Włączono – i zmieniono lub czasowo wyłączono niektóre z nich.

Więcej:

Jakie są normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska według planu strategicznego?

Czy uda się to przedłużyć na kolejne lata – albo chociaż na kolejny rok?

KRIR wystąpiła do MRiRW, domagając się derogacji norm GAEC 6, 7 i 8.

Jak podano w odpowiedzi:

„Resort rolnictwa widzi zasadność odstępstw od norm GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8 w 2024 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, trudną sytuację rynkową i wpływ wojny w Ukrainie na sytuację rolników. Stosowne wnioski, zgłaszane m. in. przez Polskę, zostały już złożone do Komisji Europejskiej i były przedmiotem posiedzeń Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu, lipcu i październiku br. Jednakże nie wszystkie państwa członkowskie poparły propozycję utrzymania odstępstw od stosowania wybranych norma GAEC. Do chwili obecnej nie ma również pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na wdrożenie derogacji również w 2024 r.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że resort rolnictwa prowadzi działania mające na celu zmianę Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) w zakresie wybranych norm GAEC w celu doprecyzowania ich wymogów. Zmiany te wymagają zarówno zgody Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027, jak i uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej. W przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej, w dalszej kolejności należy zmienić przepisy krajowe dotyczące norm GAEC. Są to procesy złożone i długotrwałe.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!