Scroll Top
Podczas obrad, fot. MRiRW/gov.pl


Podczas obrad, fot. MRiRW/gov.pl


Podczas obrad, fot. MRiRW/gov.pl

Nowa strategia rozwoju sektora wołowiny przyjęta

Dziś, podczas posiedzenia Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, z udziałem przedstawicieli sektora, MRiRW oraz instytucji, została zaprezentowana i przyjęta nowa strategia Polska Wołowina 2030.

Obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra podkreślił, że celem strategii i dzisiejszego spotkania całego sektora mięsa wołowego, jest wypracowanie mechanizmów wzmacniania sektora i zabezpieczenia go na wypadek trudnych czasów.

O strategii – informacje ogólne

Strategia Polska Wołowina 2030 została przygotowana w 2023 r. z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny. Jest efektem współpracy organizacji branżowych w ramach Zespołu ds. stabilizacji i rozwoju rynku wołowiny Porozumienia Rolniczego.

Przygotowanie strategii zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Strategia jest wynikiem aktualizacji poprzedniej Strategii rozwoju rynku Polska wołowina (z roku 2019), która wyznaczała nowe cele w kontekście Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W strategii są wskazane kluczowe obszary do wsparcia i rozwoju w celu efektywniejszego wydatkowania dostępnych środków finansowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął patronat nad przygotowaniem strategii.

O strategii – okiem resortu

– Strategię Polska Wołowina 2030 stworzyli praktycy dla praktyków. Dzięki temu zapisy mają charakter konkretny, operacyjny, a nie życzeniowy. Są możliwe do zrealizowania. Pozostaje teraz je skutecznie wdrożyć do polskiego systemu prawnego – stwierdził wiceminister Ciecióra.

Podsekretarz stanu podkreślił rolę marketingu i PR-u dla skutecznej promocji i sprzedaży mięsa wołowego.

– Obecnie branża mięsna mierzy się z czarnym PR-em. Równie ważne jak wytworzenie dobrego produktu, jest jego skuteczne wypromowanie i sprzedanie – zauważył wiceminister.

– Zmiany zaproponowane w strategii będą wdrażane do polskiego prawa od przyszłego roku – zapowiedział wiceminister Ciecióra.

O strategii – okiem praktyków

Jak poinformowali prezentujący strategię liderzy w sektorze mięsa wołowego, potrzeba aktualizacji strategii to wynik zmian w otoczeniu. Dlatego w stosunku do poprzedniej strategii z 2019 r. (Polska Wołowina 2022) doszedł właśnie obszar pn. otoczenie. Zmiana otoczenia polskiego sektora wołowiny oznacza nowe wyzwania, z którymi polski sektor wołowiny musi się zmierzyć. Są to przede wszystkim:

 • unijna strategia Od pola do stołu;
 • unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego;
 • skutki wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19;
 • zmiana preferencji konsumentów;
 • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej;
 • integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

Prezentujący strategię czołowi przedstawiciele sektora mięsa wołowego podkreślili, że mamy nad produktami ukraińskimi przewagę w dziedzinach umiejętności i doświadczenia rolników, infrastruktury i jakości.

– W strategii Polska Wołowina 2030 wyeksponowana jest rola konsumenta, a nacisk jest położony na jakość produktu. To jakość, a nie cena, czyni polską wołowinę konkurencyjną. A ocena jakości kulinarnej należy właśnie do konsumenta. Dlatego też ważnym elementem strategii jest, oprócz działań dla poprawy jakości produktu, edukowanie i informowanie polskiego społeczeństwa – mówili liderzy polskiego sektora wołowiny.

Obszary, które wymagają pracy, wskazane w strategii, to przede wszystkim:

 • współpraca rolników z przetwórcami – obecnie rolnicy mają słabe zaufanie do przetwórców, a relacje między stronami są trudne;
 • doradztwo rolnicze o charakterze techniczno-ekonomicznym;
 • genetyka w polskiej hodowli bydła.

Przedstawiciele sektora podkreślili też, że strategia ma charakter dynamiczny, a nie statyczny. Dlatego cele są krótkoterminowe. Dwa cele na rok 2023 to:

 • wsparcie hodowli bydła w ramach pomocy de minimis;
 • wsparcie produkcji mięsa wysokiej jakości w ramach ekoschematów.

W strategii jest zawarta propozycja połączenia ekoschematów z systemem jakości, aby finansowo wspierać najlepszych w branży.

Przedstawiciele środowiska podkreślili, że realizacja celów strategii Polska Wołowina 2030 zależy wyłącznie od woli politycznej – proponowane rozwiązania nie wymagają nakładów finansowych.

Polski sektor wołowiny

Wiceminister Krzysztof Ciecióra zauważył, że polski sektor wołowiny doskonale się rozwija i jest świetnie zorganizowany.

– Chciałbym, żeby inne sektory brały z Was przykład w tym zakresie – zwrócił się wiceminister do przedstawicieli branży.

Podsekretarz stanu stwierdził, że w rolnictwie dobry, spokojny czas należy wykorzystać na inwestycje i tworzenie mechanizmów dających zabezpieczenie na wypadek problemów, które prędzej czy później się pojawią. Teraz w takim właśnie, dobrym okresie znajduje się polski sektor wołowiny.

– Cały czas mocno inwestujemy w ten sektor. Polska wołowina zdobywa kolejne rynki. Sami producenci podwyższają standardy produkcji polskiej wołowiny. Dziś konkurujemy z krajami, które są największymi producentami wołowiny. Jesteśmy wymieniani w pierwszej trójce producentów wołowiny o najwyższej jakości – mówił wiceminister Ciecióra.

 

Źródło informacji: Gov.plMRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!