Scroll Top
Fot. Ralph z Pixabay koń

MRiRW określa szczegółowe zasady kodowania unikalnego kodu w transponderze wszczepianym koniowatym.
Fot. Ralph z Pixabay

MRiRW określa szczegółowe zasady kodowania unikalnego kodu w transponderze wszczepianym koniowatym.
Fot. Ralph z Pixabay

Nowe kolczyki dla jeleniowatych i wielbłądowatych

MRiRW ustala nowe wzory zwykłych kolczyków dla jeleniowatych i wielbłądowatych oraz określa szczegółowe zasady kodowania unikalnego kodu w transponderze wszczepianym koniowatym.

Obowiązujące zwykłe kolczyki dla zwierząt jeleniowatych oraz wielbłądowatych zgodne ze wzorem określonym w zmienianym rozporządzeniu nie spełniają oczekiwań hodowców – uznało MRiRW. Polski Związek Hodowców Jeleniowatych wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców Alpak wystosowali wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę aktualnych wzorów kolczyków dla jeleniowatych i wielbłądowatych, tak aby lepiej spełniały swoją funkcję urzędową przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt.

Ponieważ zarazem brak reguł dotyczących zasad kodowania unikalnego kodu w transponderze wszczepianym koniowatym, co w przyszłości może utrudniać zapewnienie niepowtarzalności kodów w przypadku dostarczania wszczepianych transponderów przez różnych dostawców, przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji tych środków.

Liczba siedzib stad (na koniec kwietnia) posiadających:

– jeleniowate: 33

– wielbłądowate: 87

– koniowate: 46 105.

Liczba zwierząt:

– jeleniowate (oznakowane wszczepianym transponderem lub tatuażem): 476

– wielbłądowate (oznakowane wszczepianym transponderem): 638

– koniowate: 240 669.

Środki identyfikacji zapewnia im 17 podmiotów.

Posty powiązane

error: Content is protected !!