Scroll Top
krowa

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku jest największym wydarzeniem branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Fot. Eliza z Pixabay

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku jest największym wydarzeniem branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Fot. Eliza z Pixabay

O kierunkach zmian i wsparciu polskiego sektora mleczarskiego

Podczas XX Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku sekretarz stanu Anna Gembicka wzięła udział w panelu dotyczącym aktualnej sytuacji na polskim rynku mleczarskim.

XX Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się 20-21 września 2023 r. w Białymstoku. Wiceminister Anna Gembicka wzięła udział w panelu na temat aktualnej sytuacji na polskim rynku mleczarskim w trakcie sesji dotyczącej kierunków zmian sektora mleczarskiego.

Wyzwania dla sektora

Wiceminister Gembicka podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności łańcuchów dostaw. Sekretarz stanu wskazała, że sektor rolny, w tym mleczarstwo, stoi przed ogromnymi wyzwaniami, które mają charakter dynamiczny i nieprzewidywalny.

– Polski rząd odpowiedzialnie reaguje na te problemy. Jesteśmy aktywni na forum UE, prezentując stanowisko, że należy wrócić do szerokiej debaty na temat skuteczności siatki bezpieczeństwa – podkreśliła wiceminister Gembicka.

Wsparcie sektora

Sekretarz stanu Anna Gembicka podziękowała za otwarty, konstruktywny dialog z branżą i zaprezentowała działania Polski skierowane do producentów rolnych. Wiceminister poinformowała, że:

  • Producenci mleka mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
  • Podejmowane są również działania długofalowe. W Planie Strategicznym Polski dla Wspólnej Polityki Rolnej utrzymane zostało dotychczasowe wsparcie związane z produkcją do bydła i do krów w ramach płatności bezpośrednich.
  • Na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt w latach 2023-2027 przeznaczono prawie 1,4 miliarda euro, w tym na wariant Dobrostan krów mlecznych prawie 0,8 miliarda euro.
  • W ramach Planu Strategicznego, w szeregu interwencji, będzie realizowane wsparcie, którego odbiorcami mogą być producenci mleka krowiego.

Wsparcie do cen gazu i energii elektrycznej

8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rządowy pn. Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. W ramach programu rząd udzieli wsparcia firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program ponad 5,5 mld zł.

Sektor mleczarski jest na liście beneficjentów uprawnionych do tzw. pomocy zwiększonej, czyli do pokrycia do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 40 mln EUR, oraz na liście beneficjentów uprawnionych do pomocy podstawowej, czyli do pokrycia do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 mln EUR.

Resort rolnictwa, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opracował program wsparcia OZE dla obszarów wiejskich pn. Energia dla wsi.

W ramach REPowerEU zaplanowane zostały środki finansowe na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Planowany budżet na realizację tych inwestycji to blisko 1 mld euro.

Biogazownie rolnicze

Przygotowana została ustawa z 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Ustawa stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne, instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Biogazownie rolnicze zostały zwolnione z obowiązku przekazywania części swoich przychodów jako odpis na Fundusz, z którego finansowane są skutki wzrostu cen energii elektrycznej. Wprowadzone zmiany chronią przed obciążeniami finansowymi cały sektor biogazowni rolniczych, których rozwój ma szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, lecz dla całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy.

Pozostali uczestnicy debaty

W dyskusji uczestniczyli również: komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft, ambasador Nowej Zelandii w Polsce Alana Hudson oraz Ekspert Team Europe Jerzy Plewa.

 

O wydarzeniu

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku jest największym wydarzeniem branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 20 lat gromadzi przedstawicieli sektora branży oraz organizacji rządowych z całego świata, którzy dyskutują na temat szans, wyzwań i przyszłości branży mleczarskiej.

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!