Scroll Top
cena żywność

Czy łatwiej będzie walczyć z monopolami na rynku żywności?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Czy łatwiej będzie walczyć z monopolami na rynku żywności?
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Ochrona konkurencji i konsumentów znów w poprawie

Wzmocnienie UOKiK oraz lepsze wykrywanie porozumień rynkowych, zakłócających działanie rynku, są celami nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. Posłowie wskazywali przy tym, że dyrektywa unijna powinna być wdrożona do 4 lutego 2021 roku, a nowelizacja jest wprowadzana chaotycznie i zbyt szybko.

– Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy do spraw konkurencji – objaśniał poseł sprawozdawca Andrzej Gawron. – Środkiem do realizacji tego celu jest ustanowienie minimalnego zakresu uprawnień organów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa zmierza do zapewnienia, aby wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji posiadały uprawnienia odpowiadające zasadniczo uprawnieniom Komisji Europejskiej w już obowiązujących przepisach. Wdrożenie postanowień dyrektywy pozwoli na zwiększenie wykrywalności niedozwolonych porozumień, co z kolei powinno się przełożyć na zwiększenie stopnia ochrony i dobrobytu konsumentów.

W tym zacnym dziele uwzględniono też problemy dotyczące rynku żywności i samych rolników, wykazując troskę o ich ochronę.

I tak poseł Mieczysław Kasprzak mówił, że ustawa budzi wiele kontrowersji, bo ze zmowami monopolowymi mamy bardzo często do czynienia.

– Dotyczy to przede wszystkim rynku żywności, gdzie te zmowy są widoczne. Duże monopole wykorzystują to, zaniżając ceny, zaniżając ceny u rolników, a zawyżają ceny dla konsumentów. Wtedy tworzy się wielu pośredników i to jest też złe rozwiązanie w sektorze energetycznym. Mamy też dzisiaj monopolizację, nie ma konkurencji.

Ale prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydawał się zadowolony z obecnie już posiadanych i wykorzystywanych uprawnień.

– Te działania, które prowadzimy, obejmują ok. 1000 wydawanych decyzji rocznie. W zeszłym roku nałożono ok. 430 mln zł kar za czyny i praktyki związane z ograniczaniem konkurencji lub za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W zeszłym roku odbyło się również 20 tys. kontroli m.in. pod kątem bezpieczeństwa produktów, ponieważ z tym borykają się konsumenci.

Prezes UOKiK przypomniał też swoje „bardzo stanowcze działania, jeżeli chodzi choćby o sieci handlowe, po to, aby zadbać właśnie o uczciwą konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami w tym sektorze i ochronę tych najmniejszych producentów, hodowców, rolników.”

– To są te działania, które były prowadzone. Chodzi o decyzje wydawane właśnie z tego powodu względem Jerónimo Martins, Eurocash czy względem Kauflandu. Chodzi też o decyzję z zeszłego roku, kiedy przedmiotem decyzji była spółka z grupy Animex, największego globalnego producenta, jeżeli chodzi o wieprzowinę.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!