Scroll Top
gnój kury

Ochrona przed azotanami raz jeszcze ze wsparciem z PROW.
Fot. motointermedia z Pixabay

Ochrona przed azotanami raz jeszcze ze wsparciem z PROW.
Fot. motointermedia z Pixabay

Ochrona przed azotanami ze wsparciem z PROW

Od 25 października do 24 listopada 2023 roku będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

To nabór z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW wynosi 150 tys. zł.

Pomoc – standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez „młodego rolnika” 60 proc. – będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych – przypomina ARiMR.

Więcej o zasadach pomocy:

Inwestycja zabezpieczająca wody przed azotanami z PROW ze zmianami

Posty powiązane

error: Content is protected !!