Scroll Top
OCZYSZCZAlnia

Fot. SEEN Technologie

Fot. SEEN Technologie

Oczyszczalnia ścieków dla Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem oficjalnie otwarta

Dzisiaj, na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy MLEKOVITA z prezesem zarządu Dariuszem Sapińskim na czele, a także przedstawiciele wykonawcy z firmy SEEN Technologie, tj. Dariusz Jasak, prezes zarządu, dr inż. Bogusław Buczak, prokurent i dyrektor Działu Inżynieria Procesowa, Michał Kozłowski, zastępca dyrektora Działu Realizacji oraz Piotr Szmich, kierownik projektu.

– Mlekovita jako lider nieustannie się rozwija i konsekwentnie swój model biznesowy opiera na stałym rozwoju nie tylko dla dobra klientów i konsumentów. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa wywierają ogromny wpływ na środowisko. Dla Mlekovity koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na osiągnięciu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko – mówi prezes zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. – Dlatego regularnie inwestujemy w ekologię, o czym świadczy oddanie do użytku dużego obiektu: nowoczesnej fabryki biofermentacji, dzięki której nasz zakład jest jeszcze bardziej przyjazny środowisku oraz zwiększa się jego niezależność energetyczna. Nowa inwestycja zapewnia łącznie pokrycie na energię elektryczną w 30% ogólnego zapotrzebowania zakładu centrali Grupy Mlekovita.

– Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj dzisiaj z państwem, podczas tej wyjątkowej uroczystości. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył nas inwestor, oraz za zaangażowanie wszystkim, którzy mieli swój wkład w realizację projektu. Szczęśliwy finał tego ogromnego przedsięwzięcia nie mógłby być możliwy bez codziennej współpracy zespołu SEEN Technologie i MLEKOVITA – mówi prezes zarządu SEEN Technologie Dariusz Jasak. – Wierzę, że zrealizowany przez nas obiekt przyczyni się do dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w Wysokiem Mazowieckiem przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego, co będzie miało wymierne korzyści dla całej Grupy MLEKOVITA oraz przysporzy splendoru generalnemu wykonawcy.

Celem zrealizowanej inwestycji było nie tylko spełnienie wymaganych parametrów ścieków, tj. uzyskanie efektu ekologicznego przed zrzuceniem ich do rzeki Brok, lecz także:

– przeprowadzenie procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki i wytworzenie z nich biogazu – paliwa do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w postaci pary;

– przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń docierających na istniejącą oczyszczalnię;

– ustanowienie połączenia z istniejącą oczyszczalnią w celu zapewnienia elastyczności eksploatacji;

– wdrożenie rozwiązań minimalizujących ilość produkowanego osadu;

– wykorzystanie oczyszczonej wody do celów technologicznych;

– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, co czyni obiekt samowystarczalnym i dochodowym.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków zakładała zastosowanie wielu wysoko efektywnych i nowoczesnych technologii poświęconych sektorowi mleczarskiemu, mających na celu nadanie instalacji charakteru dochodowej biorafinerii.

Priorytetowe cele inwestycji realizowane są przez wiele procesów jednostkowych, tworzących kompletny ciąg technologiczno-procesowy. Wśród głównych elementów złożonej instalacji należy wymienić proces flotacji ciśnieniowej, osad czynny oraz fermentację metanową, prowadząca do produkcji biogazu. Nowa infrastruktura obejmuje również 2 jednostki kogeneracji CHP o mocy 800 kW każda oraz wytwornicę pary o wydajności 900kg/h o ciśnieniu 11 bar.

Oczyszczalnia dokonuje procesu oczyszczania ścieków o ładunkach równych 350 000 RLM (Równoważnej Liczbie Mieszkańców).

Produkcja biogazu osiąga imponującą liczbę 5 146 500 m3 rocznie, co pozwala na wygenerowanie 12,5 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Przy zapotrzebowaniu oczyszczalni wynoszącym 5,6 GWh pozostaje dodatkowe 6,8 GWh do wykorzystania na cele zakładu. Ponadto instalacja generuje 12,0 GWc energii cieplnej rocznie, z czego 4,4 GWc zostaje wykorzystane w proszkowni, dzięki wytwornicy pary.

Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Projekt zrealizowano w formule „pod klucz”.

 

Źródło informacji: SEEN Technologie; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!