Scroll Top
Zaliczki dopłat bezpośrednich wyższe w tym roku

Zaliczki dopłat wyniosą w tym roku 70 proc.
fot. Ralph z Pixabay

Zaliczki dopłat wyniosą w tym roku 70 proc.
fot. Ralph z Pixabay

Od 17 października będą zaliczki dopłat bezpośrednich

W tym roku 70 proc. płatności bezpośrednich wcześniej trafi do rolników. To może być nawet 2 439,26 mln euro.

Możliwość zwiększenia kwoty zaliczek (zwykle jest to 50 proc.) przewiduje rozporządzenie KE 2022/1352 z 3 sierpnia, które stanowi, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%.

Ustanawiając odstępstwo powołano się na sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz rosyjską inwazją na Ukrainę.

Polska skorzysta z tej możliwości. MRiRW opublikowało projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.

„W 2022 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rosyjską inwazją na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.” – podano w uzasadnieniu.

Zaliczki dotyczą: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu i uzupełniającej płatności podstawowej).

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2022 r. – zaznaczono.

Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt, stwierdzone w ramach kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw –również kontroli na miejscu.

Zatem sytuacja nie została oceniona jako szczególnie trudna – w roku składania wniosków 2020 państwa członkowskie mogły wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%, a ponadto (na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013) mogły to robić już po zakończeniu kontroli administracyjnych, a zatem również w sytuacji, gdy nie były zakończone kontrole na miejscu.

Zaliczki są wypłacane do 1 grudnia, kiedy to powinna się rozpocząć wypłata już pełnych płatności.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. pochłonie nie więcej niż 2 363,69 mln euro (70%×3 376,70mln euro) środków unijnych i nie więcej niż 75,57 mln euro (70%×107,952 mln euro) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 439,26 mln euro – wyliczono w ocenie skutków regulacji.

Czytaj też: Zaliczka płatności obszarowych z PROW – 85 proc.

Posty powiązane

error: Content is protected !!