Scroll Top
jaja

Od jutra, 2 lipca 2024 r., ponownie zostaną wprowadzone stawki taryfowe na import jaj i cukru z Ukrainy do UE.
Fot. Obraz Brittany Haag z Pixabay

Od jutra, 2 lipca 2024 r., ponownie zostaną wprowadzone stawki taryfowe na import jaj i cukru z Ukrainy do UE.
Fot. Obraz Brittany Haag z Pixabay

Od jutra hamulec bezpieczeństwa dla importu jaj i cukru z Ukrainy

Od jutra, 2 lipca 2024 r., ponownie zostaną wprowadzone stawki taryfowe z umowy między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) na import jaj i cukru z Ukrainy do UE.

Zmienione Autonomiczne Środki Handlowe (ATM), obowiązujące od 6 czerwca 2024 r., obejmują hamulec bezpieczeństwa dla siedmiu produktów rolnych, który zostaje automatycznie uruchomiony, jeśli wolumeny importu osiągną średnią roczną wielkość importu odnotowaną w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

W przypadku jaj i cukru średnia ta wynosi odpowiednio 23 188,96 ton i 262 652,68 ton. Artykuł 4 rozporządzenia 2024/1392 stanowi, że po osiągnięciu tych wolumenów Komisja ma 14 dni na ponowne wprowadzenie odpowiedniego kontyngentu taryfowego z DCFTA między UE a Ukrainą. Ponieważ import jaj i cukru z Ukrainy od początku 2024 r. przekracza już wolumeny określone w kontyngencie taryfowym DCFTA, dodatkowy import będzie kontynuowany z cłami na rzecz krajów najbardziej uprzywilejowanych (MFN).

Od 1 stycznia 2025 r. do 5 czerwca 2025 r. zostanie wprowadzony nowy kontyngent taryfowy odpowiadający pięciu dwunastym progowi ustalonemu dla uruchomienia hamulca bezpieczeństwa. W przypadku jaj nowy kontyngent ustalono na 9 662,07 ton, a w przypadku cukru na 109 438,62 ton.

W 2022 r. Ukraina wyeksportowała do wszystkich krajów trzecich łącznie 32 000 ton produktów jajecznych, a w 2023 r. – 57 000 ton. Oprócz UE eksportuje również do kilku krajów Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego i Afryki Zachodniej.

Jeśli chodzi o cukier, Ukraina wyeksportowała łącznie około 181 000 ton w 2022 r. i 508 000 ton w 2023 r. Od listopada 2023 r. Ukraina rozpoczęła eksport do krajów europejskich spoza UE, a także do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

 

Tło

Obowiązujące od 4 czerwca 2022 r. autonomiczne środki handlowe (ATM) miały wyraźny pozytywny wpływ na handel Ukrainy z UE. Wraz z Solidarity Lanes ATM zapewniły, że przepływy handlowe z Ukrainy do UE pozostały niezwykle stabilne w latach 2022 i 2023, pomimo poważnych zakłóceń spowodowanych wojną i wbrew ogólnej tendencji spadku ogólnego handlu Ukrainy. Import UE z Ukrainy wyniósł 22,8 mld euro w 2023 r. w porównaniu z poziomem przedwojennym wynoszącym 24 mld euro w 2021 r.

Najnowsze ustalenia wprowadziły hamulec bezpieczeństwa dla jaj, drobiu, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu, aby również chronić interesy UE. Dokładny poziom importu i odpowiednie poziomy wyzwalające można śledzić w czasie rzeczywistym na stronie internetowej unii celnej.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KE

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!