Scroll Top
szkolenie książki

ODR przeprowadzi szkolenia dla rolników z PS dla WPR i za pieniądze z tego planu
Fot. congerdesign z Pixabay

ODR przeprowadzi szkolenia dla rolników z PS dla WPR i za pieniądze z tego planu
Fot. congerdesign z Pixabay

ODR przeszkoli rolników za pieniądze z Planu Strategicznego

ODR staną do konkursu na pieniądze na szkolenia dla rolników z Planu Strategicznego dla WPR.

Rolnik, młody rolnik, małżonkowie rolników, domownicy rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie – to „ostateczni odbiorcy szkoleń”, wskazani w projekcie „Wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Jeśli zważyć, że pomoc przyznaje się ODR, nie dziwi – w wręcz musi cieszyć – fakt, ze zaplanowano tylko jeden nabór wniosków na tę pomoc w całym okresie realizacji PS WPR.

Pomoc trafi na operację realizowaną przez ODR, działający na podstawie ustawy o JDR, zgodnie z warunkami realizacji operacji określonymi przez MRiRW.

Zakres tematyczny szkoleń oraz ramowe programy szkoleń ustalane będą przez MRiRW.

Cel? Zapewnienie „przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych dla rolników, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego XCO, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji”.

Pieniądze z 2023 roku trafią na 2024 – szkoleń więc nie zabraknie.

Warto wiedzieć, że zgodnie z projektem „realizacja szkoleń jest bezpłatna dla ostatecznych odbiorców szkoleń, z wyłączeniem kosztu dojazdu tych odbiorców szkoleń do miejsca szkolenia oraz kosztu zapewnienia sprzętu IT i dostępu do sieci Internet w szkoleniach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”.

Ale „stawki za osobogodzinę szkolenia uwzględnieniem formy szkolenia (oddzielne stawki dla szkoleń w formule stacjonarnej i szkoleń w formule zdalnej) oraz z uwzględnieniem dodatkowych elementów szkoleń dotyczących: czasu trwania szkolenia, kosztów akomodacyjnych, kosztów ekspertów zewnętrznych, egzaminu, jeśli dotyczy” tak czy inaczej z puli środków przeznaczonej dla rolników będą opłacone.

Więcej o tym, ile pieniędzy trafi z PS na oba moduły szkoleń przewidziane dla rolników w PS dla WPR:

Jaki podział pieniędzy na poszczególne interwencje z Planu Strategicznego?

Posty powiązane

error: Content is protected !!