Scroll Top
bydło pastwisko

Będzie możliwość uzupełnienia lub korekty w systemie IRZ zgłoszenia kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu.
Fot. Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Będzie możliwość uzupełnienia lub korekty w systemie IRZ zgłoszenia kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu.
Fot. Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Opas 2023 nawet na oświadczenie po sprzedaży czy ubiciu

A w pozostałych przypadkach – do 5 lutego 2024 czas na uzupełnienie we wniosku o dopłaty z 2023 kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

W przedstawionym dziś projekcie rozporządzenia zaproponowano „przepis epizodyczny”. Umożliwia rolnikom ubiegającym się w 2023 r. o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów uzupełnienie lub korektę w systemie IRZ zgłoszenia kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu (mięsno – opasowego, mleczno – opasowego lub opasowego) w odniesieniu zarówno do zwierząt posiadanych przez rolnika, jak i zwierząt ubitych lub sprzedanych – podano. Ma to być reakcją na fakt, że wielu rolników ubiegających się o wsparcie w ramach dobrostanu „nie określiło kierunku użytkowania swoich zwierząt lub mogło popełnić błędy w tym zakresie”.

Uzupełnień lub zmiany kierunku użytkowania bydła w systemie IRZ rolnik ma dokonywać do 5 lutego 2024 r.

„Proponuje się również, aby w odniesieniu do zwierząt ubitych, które nie miały w systemie IRZ określonego kierunku użytkowania lub kierunek ten został określony bez uwzględnienia przeznaczenia tych zwierząt do opasu, przyznać płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów, w przypadku gdy rolnik w 2023 roku zawnioskował o ten rodzaj płatności. Natomiast w przypadku zwierząt sprzedanych proponuje się, aby rolnik wnioskujący o Dobrostan opasów złożył oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu sprzedaży” – dodano.

Posty powiązane

error: Content is protected !!