Scroll Top
pies leży na śniegu

Zgodnie z przepisami, każde zwierzę domowe i gospodarskie musi mieć zapewnioną ochronę przed zimnem, wiatrem i opadami.
Fot. Šárka Jonášová z Pixabay

Zgodnie z przepisami, każde zwierzę domowe i gospodarskie musi mieć zapewnioną ochronę przed zimnem, wiatrem i opadami.
Fot. Šárka Jonášová z Pixabay

Opiekun musi zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki, inaczej może je stracić

Zgodnie z przepisami, każde zwierzę domowe i gospodarskie musi mieć zapewnioną ochronę przed zimnem, wiatrem i opadami.

Artykuł 9 ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje też opiekunów do przygotowania zwierzętom schronienia z dostępem do światła dziennego i zapewniającego swobodną zmianę pozycji, a także odpowiedniej karmy i świeżej wody.

Jak wskazuje serwis Prawo.pl, o tych obowiązkach należy pamiętać na co dzień, lecz przede wszystkim warto przypomnieć o nich opiekunom przed zbliżającą się zimą.

– Oczywistością jest, że przepis ten wyznacza całoroczne obowiązki opiekuna, jednak przypomnienie o nich wydaje się szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z wysokimi upałami lub właśnie w kontekście nadchodzącej zimy – podkreśla Maria Januszczyk, prawniczka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW, cytowana przez Prawo.pl.

Zabronione jest również utrzymywanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały (dłużej niż 12 godzin) oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Zimą swoboda poruszania dodatkowo zapobiega wychłodzeniu się organizmu. Angelika Kimbort, radca prawny w wypowiedzi dla serwisu zwraca uwagę na to, żeby nie zostawiać psów przed sklepem. Pół godziny na mrozie i w bezruchu dla psa może mieć opłakane skutki.

Maria Januszczyk wskazuje, że te same przepisy mają zastosowanie do zwierząt wykorzystywanych w celach rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. Podobnie jest w przypadku zwierząt gospodarskich, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt osoba je utrzymująca zobowiązana jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Jednak nie wobec każdego zwierzęcia obowiązki te wyglądają jednakowo, gdyż każde zwierzę ma inne potrzeby.

Jak podaje Prawo.pl, zaniedbywanie tych obowiązków wiąże się dla właściciela z ryzykiem poniesienia sankcji – kary aresztu lub grzywny. Sąd może również orzec przepadek zwierzęcia, co skutkuje utratą jego własności na rzecz Skarbu Państwa oraz nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Ustawodawca przewidział dwa tryby odbioru – zwykły oraz interwencyjny. W obu wskazanych przypadkach mamy do czynienia z działaniem w trybie administracyjnym w oparciu o decyzję właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jednak występują zasadnicze różnice w możliwości skorzystania z nich oraz kolejności podejmowanych działań.

 

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!