Scroll Top
ręka euro

Kiedy można będzie otrzymać pieniądze z PS dla WPR?
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Kiedy można będzie otrzymać pieniądze z PS dla WPR?
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Opóźniają się nabory z Planu Strategicznego dla WPR

Już nie w sierpniu, ale od 21 września do 20 października 2023 r. można będzie składać wnioski o wsparcie na „Rozwój małych gospodarstw”.

I chociaż ARiMR informuje o zmienionym harmonogramie naboru wniosków z PS dla WPR tak, jakby zmiana dotyczyła tylko tego jednego naboru, to trzeba zauważyć, że tak nie jest. Opóźniono też np. planowany wcześniej na 7-31 sierpnia nabór na “Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” – teraz potrwa od 4 września 2023 do 3 października 2023.

Zmieniono też np. limit środków na “Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności” – wcześniej podawano 174 mln PLN, teraz jest w I terminie 87 mln PLN, skrócono czas tego naboru.

Opóźniły się prawie wszystkie nabory, także te już rozpoczęte, np. nabór dla młodych rolników planowano na okres od 30 czerwca do 31 lipca 2023, a przeprowadzany jest od 30 sierpnia do 29 września.

Czyżby jednak system informatyczny agencji miał już teraz kłopoty?

Więcej o kłopotach z SIA:

Czy dopłaty będą wypłacone na czas?

Planujący składanie wniosków o środki z PS powinni dokładnie przeanalizować ostatnie plany agencji i porównać je z wcześniejszymi.

Więcej o marcowym harmonogramie:

Harmonogram naboru wniosków z PS dla WPR

Aktualny harmonogram naboru

Posty powiązane

error: Content is protected !!