Scroll Top
po konferencji prasowej

Fot. pulawy.grupaazoty.com

Fot. pulawy.grupaazoty.com

Orlen przejmie Zakłady Azotowe Puławy?

Już przejął ANWIL. Wtedy była też propozycja połączenia ANWILU i Puław. Teraz Orlen do niej wraca.

Orlen przejął ANWIL, kiedy był on bankrutujący – teraz firma działa dobrze, a koncentracja branży jest dobrym sposobem działania w trudnych czasach – wskazuje prezes Orlenu Daniel Obajtek i zapowiada ostateczną decyzję w sprawie Puław do końca roku.

Dziś Daniel Obajtek odwiedził Puławy i poinformował o rozpoczęciu negocjacji. Ma to być sposób na poprawę finansów Zakładów Azotowych, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Więcej:

MAP: Zakłady Azotowe się rozwijają 

Grupa Azoty Puławy wydała dziś komunikat, w którym podała informację o analizowaniu konsolidacji i wskazała na takie spodziewane korzyści:

„Przejęcie przez Grupę ORLEN zakładów w Puławach może przynieść wiele korzyści biznesowych. Już na wstępnym etapie zidentyfikowano szereg synergii wynikających z planowanej integracji, zarówno operacyjnych, jak i obniżających koszty w obszarze logistyki, sprzedaży, innowacji, czy zakupów:

  • atrakcyjna oferta produktowa i zwiększenie konkurencyjności względem podmiotów europejskich i spoza Unii Europejskiej,
  • bilansowanie surowców wewnątrz grupy, efektywniejsze gospodarowanie amoniakiem – kompensowanie braków i nadwyżek, zapewnienie produktów na rynku w trakcie postojów remontowych,
  • obniżenie kosztów i skrócenie czasu transportu do odbiorców krajowych,
  • wymiana doświadczeń w zakresie produkcji i bezpieczeństwa procesowego w oparciu o nowe technologie i realizowane inwestycje,
  • efektywniejsze wykorzystanie zdolności magazynowych (saletra, amoniak), niższe koszty i poprawa bezpieczeństwa magazynowania,
  • wsparcie inwestycyjne ze strony Grupy ORLEN w zakresie inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii,
  • wykorzystanie wiedzy i wspólnych zasobów dla rozwoju innowacyjnych projektów np. wokół tematu nawozów inteligentnych (raz aplikowane działają w okresie całej wegetacji), co przełoży się na wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich i poszerzenie gamy produktów,
  • wspólna polityka w zakresie dekarbonizacji, zazielenienie amoniaku (zwiększenie udziału surowców nieemitujących CO2) jako odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne wynikające z europejskich dyrektyw, a co za tym idzie silniejsza pozycja na rynku,
  • zwiększona siła zakupowa, optymalizacja nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi).”

Posty powiązane

error: Content is protected !!