Scroll Top
monety w słojach

Nareszcie wiadomo: limit de minimis na 2023 rok jest wyczerpany
Fot. Franz W. z Pixabay

Nareszcie wiadomo: limit de minimis na 2023 rok jest wyczerpany
Fot. Franz W. z Pixabay

Ot i niespodzianka… Nie ma limitu de minimis…

MRiRW zdecydowało się wydać informację o wykorzystaniu limitu de minimis.

Na stronie internetowej MRiRW zamieszczono dziś informację:

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na dzień 19 października 2023 r. wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. wynosi 100 proc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.).”

I tyle.

Dlaczego dopiero teraz? I dlaczego właśnie teraz? I do czego ta podstawa prawna – bo chyba nie do informacji?

Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że teraz nowej pomocy w ramach tego limitu nie można ogłaszać (do końca roku oczywiście). Nie otrzymają też w tym roku wsparcia wszyscy ci, przewidywana dla których pomoc wliczana jest do tego limitu.

Limit de minimis „odnowi się” z początkiem 2024 roku.

Trzeba zauważyć, że o wykorzystaniu limitu MRiRW nie poinformowało w rozsądnym czasie (chyba że za “rozsądny czas” uznać czas po wyborach) – obwieszczenie w tej sprawie, jak się okazuje, zostało opublikowane w Monitorze Polskim 9 października, nosi datę 3 października. „Zapomniano” więc przez ponad dwa tygodnie powiedzieć rolnikom nawet o oficjalnym przyznaniu, że limit ten jest wyczerpany. A wyczerpany był jeszcze latem – czego też nie przyznano…

Czytaj też:

Limit de minimis wykorzystany

Kiedy poznamy stawki ekoschematów?

To też będzie ciekawa informacja…

Posty powiązane

error: Content is protected !!