Scroll Top
euro stos

Udało się zwiększyć środki na polskie priorytety.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Udało się zwiększyć środki na polskie priorytety.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2024 r.

Ministerstwo Finansów informuje o zakończeniu się 10 listopada w godzinach nocnych negocjacji między Radą UE, a Parlamentem Europejskim w sprawie unijnego budżetu na 2024 rok.

Udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, czyli pomoc państwom przyjmującym uchodźców ukraińskich, połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu.

Zgodnie ze stanowiskiem Polski: potrzeby wynikające z rewizji wieloletnich ram finansowych, w tym liczący 50 mld euro Instrument Ukraiński, zostaną ujęte w budżecie UE na rok 2024, po ostatecznym uzgodnieniu kształtu rewizji wieloletnich ram finansowych.

Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet UE na 2024 rok zagwarantuje równowagę między sprawną realizacją projektów, a wyzwaniami stojącymi przed całą UE.

– Naszym sukcesem jest zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej o kluczowym znaczeniu dla Polski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, jak i na przyspieszenie realizacji projektów z programów operacyjnych dla ram finansowych na lata 2021-2027.

– Cieszy nas zwiększenie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Doceniamy także zwiększenie środków przeznaczonych dla państw goszczących uchodźców ukraińskich oraz na inne działania związane z wojną w Ukrainie, w tym na poszerzenie militarnych możliwości transportowych wewnątrz UE oraz ochronę granic – powiedziała polska minister finansów.

Uczestnicy negocjacji zdecydowali, że konieczne modyfikacje przyszłorocznego budżetu UE zostaną przyjęte niezwłocznie po uzgodnieniu obecnie dyskutowanej rewizji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Budżet UE na rok 2024 odzwierciedla nowe wyzwania związane między innymi z konfliktami militarnymi w pobliżu granic Unii Europejskiej, a także konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych w państwach UE i sąsiadujących. Jest on także budżetem kontynuacji wydatków związanych z odbudową państw członkowskich po kryzysie ekonomicznym, wywołanym pandemią.

Ostatecznie udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, takie jak wymiany studenckie (program Erasmus), wsparcie połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu. Osiągnięte porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Zobowiązania w przyszłym roku wyniosą 189,4 mld euro. To więcej o 2,6 mld euro w porównaniu do roku 2023. Płatności mają wynieść 142,6 mld euro, zmniejszą się o 25,6 mld euro w porównaniu do roku 2023. Priorytetami w przyszłym roku będą, poza działaniami związanymi ze wspieraniem zielonej i cyfrowej transformacji, silna reakcja UE na wojnę w Ukrainie, poprzez finansowanie działań, zarówno wewnątrz UE, jak i poza granicami oraz odpowiedź UE na narastające globalne kryzysy.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!