Scroll Top
pole rzepak

Zmienione "uwarunkowania" środowiskowe mogą być już wykorzystywane do ubiegania się o wsparcie UE w 2024 r.
Fot. maggiolino z Pixabay

Zmienione "uwarunkowania" środowiskowe mogą być już wykorzystywane do ubiegania się o wsparcie UE w 2024 r.
Fot. maggiolino z Pixabay

Parlament Europejski zatwierdza przegląd wspólnej polityki rolnej UE

Posłowie przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej (WPR), aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla rolników w UE.

W środę 24 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził przegląd rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR i rozporządzenia horyzontalnego WPR z 425 głosami do 130 przy 33 wstrzymujących się. Posłowie przyjęli projekt ze zmianami technicznymi zaproponowanymi przez Radę i zatwierdzonymi przez parlamentarną Komisję Rolnictwa 15 kwietnia 2024 r.

Kolejne kroki

Rozporządzenie musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę. Belgijska prezydencja w Radzie poinformowała Parlament, że jeśli posłowie zatwierdzą wniosek w formie uzgodnionej przez Specjalny Komitet ds. Rolnictwa w Radzie, Rada przyjmie ten sam tekst.

Po zatwierdzeniu przez Radę, ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i natychmiast wejdzie w życie. Rolnicy będą już mogli stosować zmienione “uwarunkowania” środowiskowe do swoich wniosków o wsparcie finansowe UE w 2024 roku.

Kontekst

Przegląd WPR zmienia zasady dotyczące trzech “uwarunkowań” środowiskowych, których rolnicy muszą przestrzegać, aby otrzymać finansowanie. Zapewnia również krajom UE większą elastyczność w przyznawaniu zwolnień ze standardów WPR w przypadku problemów z ich stosowaniem oraz w przypadku problemów spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Małe gospodarstwa poniżej 10 hektarów byłyby zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad WPR.

Aby przyspieszyć przyjęcie środków, Parlament zgodził się na rozpatrzenie sprawy w tzw. trybie pilnym.

Parlament zdecydował we wtorek o niezgłaszaniu sprzeciwu wobec wniosku Komisji uzupełniającego pakiet upraszczający WPR. Zgodnie z tekstem, państwa członkowskie będą miały większą swobodę w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5% w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1).

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego

Czytaj też:

WPR do zmiany – jest rozporządzenie KE

 

Rada UE zatwierdza ukierunkowany przegląd Wspólnej Polityki Rolnej

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!