Scroll Top
50 euro banknot

Płatność redystrybucyjna (dodatkowa) to 180,96 zł na ha, czyli 15,18 zł mniej niż w ubiegłym roku.
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Płatność redystrybucyjna (dodatkowa) to 180,96 zł na ha, czyli 15,18 zł mniej niż w ubiegłym roku.
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Płatność dodatkowa redystrybucyjna niższa niż w 2022 roku

Rok temu 196,14 zł na ha, w 2023 tylko 180,96 zł na ha.

Zgodnie z Planem Strategicznym w kampanii 2023 r. orientacyjna pula środków na uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, po odjęciu środków na płatność dla małych gospodarstw, wynosi 349 134 109,85 euro, a planowana kwota jednostkowa wynosi 39,10 euro/ha.

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powierzchnia, które może zostać objęta tym wsparciem, wynosi 9 665 569,21 ha.

W celu zapewnienia stawki w tej zaplanowanej wysokości pula środków na wsparcie została uzupełniona o część środków (ok. 28,8 mln euro) pozostałych do wykorzystania w ramach płatności dla małych gospodarstw (w związku z niższym niż zakładano zainteresowaniem płatnością dla małych gospodarstw). W rezultacie pula środków na wsparcie wyniesie 377 923 756,11 euro.

I nic więcej do dodania nie ma – zważywszy kurs euro przyjęty do przeliczania stawek w wysokości 4,6283 zł – stawkę wyliczono na 180,96 zł na ha, czyli 15,18 zł mniej niż w ubiegłym roku.

Do otrzymania płatności redystrybucyjnej uprawnionych jest ok. 1 039 tys. rolników – czyli prawie wszyscy, skoro wsparcie podstawowe ma trafić do 1 041 tys., choć powierzchnia pozostająca poza tą dopłatą wynosi niemało, bo 3 946 849,37 ha.

Płatność przysługuje na pierwszych 30 ha w gospodarstwach liczących do 300 ha.

Więcej o zasadach przyznawania płatności dodatkowej:

Płatność redystrybucyjna w nowej WPR

Posty powiązane

error: Content is protected !!