Scroll Top
pole uprawa

Jaki „dialog społeczny” planuje prowadzić minister rolnictwa przez swojego pełnomocnika?
Fot. Christian Bueltemann z Pixabay

Jaki „dialog społeczny” planuje prowadzić minister rolnictwa przez swojego pełnomocnika?
Fot. Christian Bueltemann z Pixabay

Po co minister ma pełnomocnika do spraw dzierżawy ziemi z ZWRSP?

Pełna nazwa nowej funkcji to: „Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw dialogu społecznego w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”.

Pełnić ją będzie dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O powołaniu pełnomocnika poinformował minister rolnictwa dwa dni temu.

Więcej:

Dochód do strat po suszy będzie korzystniej liczony

Zgodnie z zarządzeniem ministra, ustanawiającym pełnomocnika, jego zadania to:

1) sygnalizowanie ministrowi rolnictwa „potencjalnych zagrożeń związanych z wybranymi sprawami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwłaszcza w zakresie dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa”;

2) przedstawianie ministrowi opinii w zakresie realizacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wybranych zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także rekomendowanie ministrowi rozwiązań zidentyfikowanych problemów w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

3) uczestniczenie jako stały obserwator w pracach utworzonej przy Dyrektorze Generalnym KOWR Rady Społecznej ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

4) uczestniczenie jako obserwator w wybranych przez ministra rolnictwa  lub pełnomocnika pracach rad społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR;

5) analizowanie wewnętrznych aktów prawnych KOWR dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i sygnalizowanie potrzeby ich zmian;

6) monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych w KOWR, w tym w jego jednostkach organizacyjnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

7) przedkładanie ministrowi informacji z realizowanych zadań, w szczególności z uczestnictwa w pracach rad, o których mowa w pkt 3 i 4;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Wygląda to jak zamiar zamontowania w KOWR stałego ministerialnego kontrolera prac prowadzonych przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Czy jego rola może być inna, jak tylko aprobująca obserwowane kroki, zważywszy, że pełnomocnik jest „tylko” dyrektorem Departamentu Prawnego MRiRW, a ma analizować działania podejmowane “aż” przez dyrektora generalnego KOWR? Czy nie skończy się to podobnym brakiem efektów, jak skierowanie do Prokuratorii Generalnej i prokuratury problematycznej sprawy przedłużenia dzierżawy w Babinku?

Więcej:

Umowę dzierżawy PRP Babinek zbada prokuratura na wniosek Serafina i Telusa?

Pełnomocnicy ministra rolnictwa jakoś dziwnie nie mają efektów pracy, warto więc obserwować skutki działania kolejnego powołanego do tej roli. Czy prędko okaże się, o jaki „dialog społeczny” tu chodzi i dlaczego nie wystarcza zwykłe wypełnianie własnych obowiązków?

Więcej o działalności innych pełnomocników:

Żywność bezpieczna i bez pełnomocnika rządu oraz inspekcji? 

Posty powiązane

error: Content is protected !!