Scroll Top
działy specjalne rolnictwa z większym PIT

Rośnie PIT dla działów specjalnych rolnictwa
fot. Thomas Quinn z Pixabay 

Rośnie PIT dla działów specjalnych rolnictwa
fot. Thomas Quinn z Pixabay 

Podatek dochodowy z działów specjalnych wzrośnie 6 proc.

Zmienia się norma szacunkowa dochodu rocznego, trzeba więc spodziewać się wzrostu podatku dochodowego, płaconego od działu specjalnego rolnictwa.

 

W ramach opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej producent może płacić podatek dochodowy wynikający wprost z uzyskiwanych dochodów – to jednak wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, handlowych czy ksiąg przychodów i rozchodów. Może też uiszczać podatek na podstawie norm szacunkowych od działów specjalnych produkcji rolnej, ustalanych wspólnie przez resorty rolnictwa i finansów i ogłaszane w formie rozporządzenia.

– Co roku – mamy to zapisane w ustawie – minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, które zmieniają się w odniesieniu do wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej – przypomniała w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – W tym roku, za rok 2021, wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej został określony na poziomie 106%, co oznacza, że w przyszłym roku normy szacunkowe będą podwyższone o 6% w stosunku do roku bieżącego.

Jak dodała Beata Karbownik, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, szacunkowe formy ustalania dochodu przy uwzględnieniu norm są formami fakultatywnymi.

– Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą ustalać dochód tak jak inni przedsiębiorcy, na podstawie księgi podatkowej. Nie dotyczy to tylko pełnej rachunkowości, ale również księgi przychodów i rozchodów, czyli tej uproszczonej księgi podatkowej – mówiła.

Podatek dochodowy płacą tylko rolnicy prowadzący działy specjalne.

33 tysiące 896 podatników prowadziło działy specjalne, 98 proc. z nich płaciło podatki według normy szacunkowej.

W 2022 r. normy były niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!