Scroll Top
prosięta

Pogłowie świń w grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%.
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Pogłowie świń w grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%.
Fot. Andrew Martin z Pixabay

Pogłowie świń w 2023 wzrosło

Nieco wzrosło, ale struktura stada zapowiada dalsze wzrosty. Opłacalność produkcji nie wygląda jednak obiecująco.

Jak podaje GUS, według wstępnych danych pogłowie świń w  grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%.

Spadek pogłowia wystąpił w jednej grupie świń, w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł 2,1%.

Na początku grudnia 2023 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9769,7 tys. sztuk i było wyższe o 145,4 tys. sztuk (o 1,5%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2022 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2023 r. – wyższe o 333 tys. sztuk, tj. o 3,5%.

Coraz więcej loch

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2022 r. o 70,7 tys. sztuk (o 11,9%) do poziomu 663,3 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zwiększyło się o 51,7 tys. sztuk (o 12,8%) do 456,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2023 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 72,7 tys. sztuk (o 12,3%), w tym macior prośnych wzrosła o 34,6 tys. sztuk, tj. o 8,2% – wyliczył GUS.

Jak podaje GUS, w strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2023 roku wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 20,5%,

– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,0%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,5%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,9%,

w tym:

– lochy na chów razem – 6,8%,

– w tym lochy prośne – 4,7%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2022 r. w 2023 r. zwiększył się udział prosiąt (o 0,9 p. proc.), loch na chów o 0,6 p.proc., trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,6 p. proc.) oraz loch prośnych (0,5 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział trzody chlewnej na ubój (o 1,6 p. proc.), a udział warchlaków był taki sam jak w porównaniu z analogicznym okresem – podaje GUS.

Rośnie import i spadają ceny

W okresie styczeń – listopad 2023 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 6851,7 tys. sztuk i był o 6,7% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 9,0%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 33,7 kg wobec 35,5 kg w 2022 r.

Nie ma też dobrych informacji, jeśli chodzi o opłacalność produkcji. „W grudniu 2023 r. w skupie cena żywca wieprzowego (7,46 zł za kg) była o 4,3% niższa niż przed miesiącem, a w skali roku spadła o 5,2%, cena ziemniaków wyniosła średnio 111,11 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca – o 44,0%, jak również w skali roku – o 12,9%. Cena pszenicy w skupie w grudniu 2023 (86,79 zł za dt), spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,3%), a w skali roku odnotowano spadek (o 40,8%), za żyto płacono 63,70 zł za dt, tj. o 0,1% mniej niż w listopadzie 2023 r., a w porównaniu z grudniem 2022 r. spadek o 44,8%” – wyliczył GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!