Scroll Top
sondaż wyniki wykres

Beyond Fossil Fuels

Beyond Fossil Fuels

Polskie MŚP inwestują w OZE, aby zniwelować rosnące koszty energii

Połowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce twierdzi, że zainwestowała lub rozważa w przyszłym roku inwestycje w OZE i oszczędności za pomocą inteligentnych rozwiązań, aby zniwelować rosnące koszty energii – wynika z najnowszego badania organizacji Beyond Fossil Fuels.

Ponad dwie trzecie polskich MŚP uważa, że wysokie koszty energii czynią ich biznes mniej rentownym (68%) i wini te koszty za podwyżki cen swoich towarów i usług (71%). Prawie połowa tłumaczy też, że ze względu na wysokie koszty energii musiała zredukować zatrudnienie; to znacznie powyżej średniej (wynoszącej 33%) w UE.

Połowa MŚP w Polsce za wzrost kosztów energii obwinia zależność kraju od paliw kopalnych. Praktycznie ta sama liczba (50%) uważa, że niedostatek lokalnych i krajowych źródeł energii odnawialnej to jedna z przyczyn wzrostu kosztów energii w kraju.

Większość MŚP w Polsce (56%) twierdzi też, że lokalne inwestycje w energię odnawialną, takie jak elektrownie słoneczne i wiatrowe, to najlepszy sposób na wspieranie ich w czasach kryzysu. Ponad jedna trzecia zauważa, że istniejące programy wsparcia wytwarzania energii z OZE są przydatne.

Połowa MŚP w Polsce podkreśla też, że już ma albo rozważa w ciągu roku instalację paneli słonecznych lub oszczędzanie energii za pomocą inteligentnych rozwiązań. Ale aż 78% małych i średnich firm w Polsce deklaruje, że rozważy instalacje solarne lub rozwiązania na rzecz redukcji zużycia energii, jeśli zostaną wprowadzone zachęty lub zniesione będą bariery administracyjne.

– Inwazja Rosji na Ukrainę wywarła głęboki i trwały wpływ na polskie społeczeństwo. Polacy natychmiast i w rekordowych ilościach zaczęli zakładać instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, aby wyeliminować paliwa kopalne agresora. Niestety, ponad połowa MŚP w Polsce została zmuszona do zwolnień pracowników z powodu rosnących rachunków za energię. Pilnie więc potrzebujemy, aby politycy zaspokoili apetyt społeczeństwa na odnawialne źródła energii, by chronić polskie firmy i źródła utrzymania – podkreśla Patryk Białas z organizacji BoMiasto.

Ogłoszony w lipcu sondaż „Renewable Energy as a Path to Resilience. SME Perspectives on the Energy Crisis” na zlecenie BFF przeprowadził ośrodek badawczy YouGov. Badanie wykonano w Czechach, Grecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech między 3 a 24 maja 2023 roku na reprezentatywnej próbie 1517 firm sektora MŚP.

MŚP tworzą dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym i wnoszą ponad połowę całkowitej wartości dodanej w UE. Większość z nich podkreśla, że obecnie ciężko walczy, by chronić pracowników przed zwolnieniami, a wyższe rachunki za energię obniżają ich zyski oraz produktywność.

W UE średnio ponad połowa z nich mówi, że to zależność od paliw kopalnych odpowiada za zagrażające prowadzeniu biznesu rachunki za energię.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową unijnej gospodarki, pobudzają innowacje, tworzą miejsca pracy i pielęgnują żywotność naszych społeczności. Wysokie koszty energii wynikające ze zmiennych cen paliw kopalnych je niszczą. Przesłanie z tego sondażu jest jasne: MŚP chcą znacznych inwestycji w lokalne projekty w zakresie energii odnawialnej, wsparcia, które pomogłoby im w wytwarzaniu własnej energii oraz usunięcia barier administracyjnych, aby mogły wdrażać rozwiązania na rzecz budowania odporności i rewitalizacji swoich przedsiębiorstw – mówi Duygu Kutluay z Beyond Fossil Fuel.

 

Źródło informacji: Beyond Fossil Fuels; beyondfossilfuels.org; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!