Scroll Top
minister rolnictwa Litwy

Minister rolnictwa Litwy Kęstutis Navickas (fot. MRiRW)

Minister rolnictwa Litwy Kęstutis Navickas (fot. MRiRW)

Polsko-litewskie rozmowy o protestach rolników

Minister rolnictwa Republiki Litewskiej Kęstutis Navickas oraz minister Czesław Siekierski rozmawiali dziś o sytuacji w sektorze rolnym.

Po dwustronnym spotkaniu online uzgodnili wspólne oświadczenie. Ministrowie potwierdzili w nim, że agresja militarna Rosji na Ukrainę spowodowała zwiększone przepływy towarów i stworzyła nowe wyzwania dla oficjalnych organów kontroli żywności i pasz w Polsce i na Litwie.

Pozostałe zagadnienia zawarte we wspólnym oświadczeniu ministrów rolnictwa Polski i Litwy

– Ministrowie dostrzegli szerokie spektrum wpływów na sytuację rolników w Polsce i wyrazili zaniepokojenie ogłoszonymi planami polskich rolników dotyczącymi zablokowania przejścia granicznego Budzisko-Kalwaria z Litwą od 1 marca 2024 r.

– Minister Rolnictwa Litwy podkreślił, że prowadzone na granicy z Litwą kontrole nie potwierdzają, aby ukraińskie zboże trafiało na polski rynek po odprawie celnej na Litwie.

– Ministrowie uznali, że wspólną odpowiedzialnością obu stron jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy dwoma sąsiadującymi krajami UE. Podkreślili znaczenie przejścia granicznego Budzisko-Kalwaria jako jedynego punktu, przez który przewożone są wszelkiego rodzaju ładunki nie tylko z/do Litwy, ale także Łotwy i Estonii. Codziennie przez ten punkt przejeżdża około 6600 wagonów towarowych.

– Wyrazili zrozumienie dla polskich rolników i zobowiązali się do wzmocnienia wzajemnych wysiłków instytucjonalnych w zakresie wyjaśniania i terminowego zgłaszania wszelkich naruszeń praktyk sprawiedliwego handlu. Zobowiązali się do kontynuowania dalszej międzyinstytucjonalnej koordynacji i współpracy właściwych władz litewskich i polskich w celu wyjaśnienia szlaków tranzytowych i przepływów ukraińskiego zboża przeznaczonego na Litwę i transportowanego przez terytorium Polski.

– Wezwali polskich rolników do powstrzymania się od aktywnych działań blokujących przejścia graniczne i umożliwienia instytucjom rządowym obu krajów zakończenie śledztwa w sprawie przepływów handlowych zbożem pomiędzy Litwą a Polską.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!