Scroll Top
potrzebny import z Ukrainy

Polska wspiera eksport i import Ukrainy
Fot. Игорь z Pixabay

Polska wspiera eksport i import Ukrainy
Fot. Игорь z Pixabay

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie transportu i infrastruktury

Polska delegacja wyraziła gotowość wspierania Ukrainy w zakresie eksportu ukraińskich towarów do krajów trzecich oraz importu towarów do Ukrainy.

Ministerstwo Infrastruktury informuje w komunikacie:

22 września 2022 r. w Rzeszowie odbyło się VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Jednym z tematów omawianych na posiedzeniu była współpraca w zakresie transportu i infrastruktury.

– Ukraina jest strategicznym partnerem gospodarczym zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Posiedzenie Komisji jest doskonałą okazją do omówienia rozwiązań, a także zaprezentowania efektywnych działań systemowych, które wspólnie udało nam się wypracować i dzięki którym możemy wspierać Ukrainę i wspólnie możemy rozwijać połączenia transportowe łączące nasze państwa. Przed naszymi państwami są wyzwania, ale razem damy radę im sprostać – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Posiedzenie było okazją do omówienia współpracy w różnych sektorach gospodarki, takich jak: energetyka, transport, finanse, sprawy celne czy rolnictwo. Obie strony wymieniły się informacjami na temat sytuacji gospodarczej krajów, z uwzględnieniem wpływu wojny na gospodarkę i handel międzynarodowy. Omówione zostały także potrzeby współpracy w relacjach bilateralnych oraz na forum podmiotów międzynarodowych.

W trakcie obrad wiceminister infrastruktury Rafał Weber wypowiadał się na temat współpracy w zakresie transportu i infrastruktury. Jedną z kwestii omawianych na sesji było zwiększanie przepustowości polsko-ukraińskich przejść granicznych.

– Jestem zadowolony, że udało nam się przełamać impas w temacie drogowych przejść granicznych dla ruchu towarowego. Dzięki wsparciu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, na drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec zwiększyliśmy na kierunku wjazdowym liczbę stanowisk do odpraw samochodów ciężarowych z 6 do 11, a drogowe przejście graniczne Dorohusk-Jagodin zostało przeznaczone wyłącznie dla ruchu towarowego, co znacząco poprawiło sytuację na granicy – ocenił R. Weber.

Kolejnym obszernym wątkiem tematycznym, który został poruszony podczas posiedzenia, był transport ukraińskich produktów, w tym rolno-spożywczych. Polska delegacja wyraziła gotowość wspierania Ukrainy w zakresie eksportu ukraińskich towarów do krajów trzecich oraz importu towarów do Ukrainy.

Podczas obrad podkreślono również potrzebę zwiększania potencjału korytarzy transportowych łączących Polskę i Ukrainę. Stanowią one bowiem pewne i bezpieczne połączenie Ukrainy z Unią Europejską. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!