Scroll Top
uczestnicy spotkania

Pamiątkowe zdjęcie przed spotkaniem (fot. MRiRW)

Pamiątkowe zdjęcie przed spotkaniem (fot. MRiRW)

Polsko-ukraińskie rozmowy w MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 20 marca spotkał się z wiceministrem gospodarki – przedstawicielem handlowym Ukrainy Tarasem Kaczką oraz ambasadorem Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej Wasylem Zwaryczem.

W rozmowie uczestniczyli również podsekretarz stanu w MRiRW Michał Kołodziejczak oraz dyrektor generalny w MRiRW Bogusław Wijatyk.

Stanowisko Polski

Minister Siekierski przedstawił stronie ukraińskiej uzgodnienia zawarte we wtorek 19 marca, podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, z rolnikami uczestniczącymi w protestach.

– Polscy rolnicy oczekują ze strony rządu RP konkretnych działań, które uregulują kwestie handlu rolnego między naszymi krajami – wyjaśnił szef resortu rolnictwa.

Wiceminister Michał Kołodziejczak wyraził nadzieję, że strona ukraińska podchodzi ze zrozumieniem do postulatów protestujących rolników. Przypomniał, że Polska – od samego początku wojny – pomaga Ukrainie.

– Musimy pamiętać, że w tej chwili sytuacja na rynkach rolnych w naszym kraju jest szczególna, a tylko silna Polska będzie w stanie pomagać Ukrainie – podkreślił sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

Stanowisko Ukrainy

Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka zaznaczył, że do postulatów polskich rolników podchodzi z powagą i zrozumieniem. Zwrócił uwagę, że problemy, które narosły w ostatnim okresie, są rezultatem napaści Rosji na Ukrainę i wynikają z czasowego przekierowania tras logistycznych na Zachód. Wiceminister Kaczka podkreślił, że obecnie większość ukraińskich zbóż jest ponownie eksportowana przez Morze Czarne.

Podsumowanie

Minister Czesław Siekierski zapowiedział, że rozmowy na temat rolnictwa będą kontynuowane podczas polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, zaplanowanych w Warszawie na 28 marca 2024 r.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!