Scroll Top
kurczak

Gospodarstwa dotknięte grypą ptaków dostaną rekompensaty
Fot. Silvia z Pixabay

Gospodarstwa dotknięte grypą ptaków dostaną rekompensaty
Fot. Silvia z Pixabay

Pomoc dla drobiarzy warta 160 mln

2000 gospodarstw z 392 ognisk grypy ptaków, wyznaczonych w latach 2019-2021, doczekało się pomocy.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2406 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce, przyjęte na wniosek Polski z 15 marca 2022 r., stanowi, że maksymalny poziom częściowego finansowania przez Unię Europejską (50%) wynosi 17 043 057 mln euro za straty w produkcji jaj i drobiu na obszarach objętych ograniczeniami wynikającymi z zastosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, tj. przedłużeniem okresów utrzymywania drobiu w gospodarstwach, zakazem umieszczania ptactwa i ograniczeniem przemieszczania w gospodarstwach utrzymujących wszelkiego rodzaju drób, położonych na obszarach objętych ograniczeniami.

Na tej podstawie Polska jest upoważniona do udzielenia wsparcia rynku jaj i mięsa drobiowego, poważnie dotkniętego wystąpieniem 392 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zostały wykryte i zgłoszone przez Polskę między dniem 29 grudnia 2019 r. a dniem 13 maja 2020 r. oraz między dniem 24 listopada 2020 r. a dniem 28 lipca 2021 r. w zakresie, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej i krajowych wymienionych w rozporządzeniu 2022/2406.

Wsparcie nie przysługuje producentowi rolnemu, którego gospodarstwo było położone w obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i w stosunku do którego powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu, a także do jaj zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz do jaj, w odniesieniu do których producent uzyskał pomoc z tytułu ubezpieczenia.

Rekompensaty przysługują:

– za straty w produkcji jaj i drobiu w obszarach objętych ograniczeniami w odniesieniu do producentów jaj wylęgowych gęsi i kaczki, za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi i kury nioski;

– w odniesieniu do producentów jaj spożywczych za zniszczone jajo i za zaszeregowanie do niższej kategorii;

– w odniesieniu do producentów zwierząt za niepodejmowanie produkcji w przedłużonych okresach likwidacji na dzień za: kurę nioskę, brojlera, gęś, kaczkę, indyka, perliczkę, kurczę chowane na kurę nioskę, indyka z odchowalni, kaczkę z odchowalni, za perliczkę z odchowalni, reprodukcyjne: kurę nioskę, gęś, kaczkę, indyka, kaczkę i indyka;

– w odniesieniu do producentów zwierząt za sprzedaż zwierząt po obniżonej cenie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami za kilogram zaszeregowanych do niższej kategorii: brojlera, kaczki oraz indyka;

– za straty związane z przedłużonymi okresami tuczu ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami za brojlera, gęś, kaczkę i indyka.

Jak wyliczono, maksymalna liczba jaj i poszczególnych gatunków drobiu objęta rekompensatą wynosi:

– w odniesieniu do jaj wylęgowych – 2 790 322,

– w odniesieniu do jaj spożywczych – 53 106 280,

– w odniesieniu do niepodejmowania produkcji w przedłużonych okresach likwidacji – 51 988 729 zwierząt,

– w odniesieniu do sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami – 19 703 788 zwierząt,

– za straty związane z przedłużonymi okresami tuczu ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami – 1 311 337.

Wniosek o udzielenie wsparcia trzeba złożyć w ciągu 21 dni, a projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia jego ogłoszenia.

Pomoc wypłaci ARiMR najpóźniej do 30 września 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!