Scroll Top
susza climate-g18cd6d1b5_1920

Pomoc po suszy okazała się mniejsza niż zapowiadano
Fot. Tumisu z Pixabay

Pomoc po suszy okazała się mniejsza niż zapowiadano
Fot. Tumisu z Pixabay

Pomoc po klęskach „dla rodzin” do końca roku trafi na konta

„Ponad 10,7 tys.” rodzin rolników straciło w  2022 roku z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej – i otrzyma 5 200 zł tytułem pomocy.

Długo zapowiadana pomoc po klęskach w 2022 roku, potem wielkie trudności z naborem i wypełnianiem wniosków. Wreszcie następuje wypłata.

Jak dowiaduję się w ARiMR, do 21 grudnia 2022 roku wydano ponad 216,6 tys. decyzji o przyznaniu pomocy, a do rozpatrzenia pozostało 128 wniosków.

Z powodu braku sprzedaży odpadło ok. 15 proc. wniosków

Ostatecznie złożono więc mniej wniosków, niż się spodziewało MRiRW, przygotowując pomoc. W projekcie rozporządzenia ministerstwo podawało, że ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy – i wprowadziło dodatkowy wymóg w postaci udokumentowania prowadzenia sprzedaży produktów w 2022 roku za co najmniej 5 tys. zł brutto.

Więcej:

Pomoc po suszy tylko dla „aktywnych rolników”?

Jak z tego wynika, ok. 33 tys. wniosków o pomoc  złożonych przed wprowadzeniem tego dodatkowego wymogu ostatecznie odpadło z powodu niezłożenia oświadczenia o sprzedaży czy dowodów jej prowadzenia. Ostatecznie agencja rozpatruje więc niespełna 217 tys. wniosków.

Jest tu jednak dziwna rozbieżność w informacjach. Na swojej stronie internetowej agencja podała wczoraj, że „rolnicy złożyli ok. 230,5 tys. wniosków o taką pomoc. Po ich przeanalizowaniu okazało się, że wynikająca z nich kwota wynosi 1 149 450 000 zł”. Czyżby więc 216,7 tys. planowanych i wydanych decyzji oznaczało, że 13 tys. wniosków nie będzie rozpatrzonych? Pytam w ARiMR o powód tej rozbieżności między liczbą decyzji i wniosków.

Pomoc skromniejsza, niż zapowiadana

Nie udało się też przekazać pomocy w zapowiadanej wysokości.

Ostatecznie stawka pomocy jest niemal o połowę niższa niż zakładano.

Więcej:

ARiMR w połowie wypłacania “pomocy dla rodzin”

Jak podaje agencja, wśród wydanych do 21 grudnia decyzji jest „ponad 10,7 tys.” dotyczących wsparcia w wysokości 5,2 tys. zł.

Wypłata zakończy się w grudniu. Od 13 do 21 grudnia „na konta bankowe ok. 171 tys. rolników ARiMR przekazała blisko 465 mln zł z tego tytułu. Wypłata pomocy zostanie zakończona przed końcem bieżącego roku” – podała ARiMR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!